Prestasjonskravene i samfunnet viser seg blant annet ved nasjonale prøver og kartlegging av barna alt i barnehagen.

- Jeg har hørt Kristin Halvorsen si at frafallet begynner i barnehagen. Men det begynner mye før. Det begynner allerede ved fødselen. Forventningspresset til å ha vellykkede barn gjør at foreldrene trener med barna sine i å slutte med smokk og lære å skrive når de er fire år, sa Kinge.

Hun la til: - Barn trenger mer enn bare å prestere. De trenger å få utviklet hele seg og de må gis tro på eget liv, la hun til.

Intuisjon

Kinge mente alle må trene seg i å se bakenfor handlinger og væremåte. Det å bli sett for sine intensjoner og innsats er viktig og er nyttig både overfor kontakten med skolen og med barna.

- Det handler om å ta i bruk vår innlevelse og intuisjon. Barn skal kjenner seg forstått og sett. Vi må ta oss tid til å snakke med barn, vi må ha et innenfra-og-ut-perspektiv for å vite hva de ønsker og har behov for, sa Kinge.

Hun minnet om at barna også har rett til å medvirke i sitt eget liv. - Det er dette foreldre og de ansatte i barnehagen og skolen må snakke om. Vi må skape en god dialog i fredstid. Det skaper trygghet for både de voksne og barna, sa Emilie Kinge.

Pål Riis

Snuoperasjon

Rektor Pål Riis fra Ullern videregående skole snakket om den snuoperasjonen han har gjort siden han kom dit tidlig på 2000-tallet. Da var skolen i en turbulent situasjon. Ingen elever søkte seg dit på grunn av et belastet miljø.

 – Vi sto på kanten av stupet. Bare 25 % av elevene gikk ut med vitnemål og vi var blant de dårligste i Norge, forteller Riis.

Han tok i bruk coaching og relasjonskompetanse, inspirert av Walt Disney. Det gjaldt å få alle med, de topp-kreative, de positive realistene og skeptikerne. Og både lærerne, elever og foreldre.

- Vi valgte et tett samarbeid med foreldre, både sosialt og faglig. Vi bestemte oss for å se på dem som en ressurs som kunne bidra, sa Riis.
 

Rektor Pål Riis

Oslos beste

I dag har skolen fire foreldremøter i året, det vanlig er ett i videregående skole. Det første møtet arrangeres på andre dag etter skolestart, og 500– 600 foreldre møter opp. De har også fagkonferanser med foreldrene om elevens utvikling.

- Vi har også blitt en mobilskole der alle foreldrene hver uke får sms fra skolen om fravær og andre relevante saker foreldrene må vite om, fortalte Riis.

Nå ligger Ullern videregående skole på topp i gjennomføringsgrad i Oslo. 97% av elevene gjennomførte i fjor. Høsten 2011 ble den også kåret til Oslos beste skole både i forhold til resultater og at elevene faktisk lærer mest. Og søkningen har økt.

- Foreldrene skaper en viktig merverdi for skolen. Vi skal satse enda mer på foreldresamarbeid, sa han.

Takk for innspill!
Takk for innspill!

- Takk for alle innspill!

- Vi har fått utrolig mange gode innspill fra dere her på Foreldretinget. Som nytt utvalg er vi helt avhengige av dette! Vi skal vise handlekraft og ta med oss viktige saker herfra til skolemyndighetene, sa FUG-leder Christopher Beckham ved avslutningen av Foreldretinget.

- Et stort og omfattende felt som for eksempel spesialundervisningen er en sak vi tar vi opp hver gang vi møter myndighetene. Også andre saker er det viktig at dere kontakter oss om slik at vi kan bringe dem videre, sa han.

- Som FUG-leder kan jeg nok virke streng internt, og jeg forventet diskusjoner i utvalget da vi startet ved nyttår. Det har vi hatt mange av, og vi er uenige i mye. Men vi har enighet utad og vi klarer å skille sak og person. Takk for at dere har gitt oss mye påfyll, sluttet Beckham.
 
Vi lager en oppsummerende sak med lenke til alle fordragene over helga.