Safer internet day og direktør Mari Velsand

På Safer internet day-konferansen 6. februar la hun frem resultater fra den ferske undersøkelse om Barn og unges mediebruk 2018.

Her er 5.000 unge mellom 9 og 18 år og 2.200 foreldre spurt. Det er den største undersøkelsen på temaet hittil fra Medietilsynet.

Guttemobbing øker

Totalt svarer 28 % av alle de spurte barn og ungdom at de har blitt mobbet på nett hver uke eller hver måned. 

Flere gutter enn jenter mellom 15-16 år - fire av 10 - sier de har vært utsatt for mobbing på nett. (15 % nå mot 10 % i 2016). Blant jenter på samme alder har tre av 10 opplevd det samme. Økningen blant jentene er også mindre, fra 8 % i 2016 til 12 % i 2018.

De eldste er mer utsatt enn de yngre, og flere gutter enn jenter rapporterer om negative opplevelser. Flere gutter enn jenter utsettes dessuten for ubehagelige opplevelser oftere og mer regelmessig. 

– Kanskje er det nødvendig å sette inn ekstra tiltak rettet mot gutter, spør Velsand.

Mari Velsand Medietilsynet
Direktør Mari Velsand Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

Barna sier ikke i fra

Men samtidig svarer nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller til noen hva de opplever. Bare tre av 10 av de aller yngste har fortalt det til foreldrene. De som sier i fra, snakker med venner. En liten prosent oppsøker hjelpeapparat.

 – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Her er hennes blogg om temaet.

– Alle trenger noen å snakke med når de opplever noe ubehaglig, og alle må vite hvor de skal gå, sier Velsand.

Hun får støtte av Tale Marie Krohn Engvik, også kjent som Helsesista. I løpet av det siste året har hun opplevd en eksplosjon av henvendelser fra barn og unge på Snapchat.

Her tar hun opp både alvorlig og mer dagligdages problemer og temaer, og har fått tusenvis av unge følgere til å åpne seg. Men nå greier hun ikke å besvare alle.

– Vi trenger flere chattetjenester som tar barn og unge på alvor, sa hun på konferansen på Safer internet day.

Ungdomspanel på Safer internet day
(Foto: FUG)

Foreldre må bry seg

Foreldrene som er spurt i undersøkelsen, mener de har hovedansvaret for å beskytte barna i deres mediebruk (97 %). 92 % mener mediene har et ansvar ved å regulere bruken. 60 % mener skolens rolle er viktig.

Men selv om foreldrene er seg bevisst sitt ansvar, opplever barna at foreldrene er lite interessert i deres digitale liv i forhold til andre fritidsaktiviteter. 

– Skal foreldrene være til hjelp og støtte for barna sine, må de også være kjent med, og tilstede i, den digitale hverdagen deres, sier Velsand.

Det mente også et enstemmig ungdomspanel på konferansen.

– De trenger ikke å tagge oss i familieselskaper eller nødvendigvis være venn med oss i sosiale medier, men de kan likevel være interessert og prate med oss, sa de.

Mange barn og unge vet ikke om gode chatte- og samtaletilbud som korspåhalsen.no, ung.no og slettmeg.no. Disse presenterte seg på konferansen.

Også Barnevakten, Unicef, Redd Barna og Barneombudet har gode råd til barn og unge.