FUG-lederen snakket til en forsamling på rundt 250 lærere, rektorer og andre skoleansatte på Utdanningsdirektoratets konferanse i Oslo.

Den arrangeres som en del av direktoratets femårige satsning  på et godt læringsmiljøet i skolen. Et godt hjem-skole-samarbeid utgjør en av de fem grunnpilarene i det som til sammen utgjør et godt læringsmiljø i følge definisjonen.

Deltakere på Læringsmiljøkonferansen
Deltakere på Læringsmiljøkonferansen

Tydelige ledere

- Alle vil vi at det skal gå bra med barna våre på skolen. Vi ønsker at de får gå på de beste skolene, fri for mobbing  og med gode lærere som ser dem, innledet Beckham.

Han fortsatte:  - FUG ønsker seg tydelige skoleledere som stiller krav til sine lærere, og som gjør en slik skolehverdag mulig.

Beckham fremhever også ansvaret som de tillitsvalgte foreldrene påtar seg. I tillegg til å sørge for en god dialog med lærerne på vegne av klassen, mente han det også kreves at klassekontakten får alle foreldrene med.

- Foreldregruppen er viktig. Her bør det herske trygghet og tillit slik at foreldrene sammen kan fronte saker med skolen hvis og når det er behov. Min oppgave som tillitsvalgt blir derfor ikke bare å snakke for mitt eget barn, men sørge for at alle foreldrene engasjerer seg. De foreldrene som ikke kan stille i foreldremøter, bør kontaktes i etterkant, sa han.

Beckham holder innlegg
Beckham holder innlegg

Unike rådsorgan

Christopher Beckham vektla også de unik mulighetene som ligger i bruke aktivt skolens rådsorganer. Her kan foreldre si sin mening om skolemiljø og undervisning, og man møter både elev- og skolerepresentanter.

- Skolemiljøutvalgene er for eksempel en ypperlig arena for å gi innspill om læringsmiljø og andre aktuelle saker. Ikke alle foreldre vet å benytte seg av dette, sa han.
 
I innlegget sitt fremhevet også FUG-lederen Godlia skole og Fagerlund skole, sistnevnte nylig kåret som vinneren av årets Dronning Sonjas skolepris 2012. Begge steder har de involvert foreldrene sterkt i arbeidet mot mobbing, og for et godt skolemiljø.

- Gode relasjoner mellom skolen og hjemme er avgjørende for trivsel og læring i skolen, sa han.