Statssekretær Lisbeth Rugtvedt, selv fjortismor, innledet med å minne om at alle overganger i livet byr på både muligheter og risiko. – På ungdomsskolen skjer det mye nytt faglig, i kroppen og i livet ellers. Tenk tilbake selv. Ikke alle voksne ønsker seg tilbake til denne tiden, sa Rugtvedt. Men hun vektla også mulighetene som denne overgangen byr på: nye venner, nye lærere og at man blir behandlet mer som en voksen.

Framtida begynner nå
– Det er viktig å sette seg mål og tenke at framtida begynner nå.  Alle må ha utdanning i Norge i dag, men det betyr ikke at alle skal gå på universitetet. Det er viktig å anerkjenne at det å ta et fagbrev er like verdifullt, sa hun.

Hun støttet FUGs syn på at aktive foreldre som er interessert i barnas skolehverdag og snakker positivt om skolen er svært viktig i denne fasen. – Ingen skal forvente at det står lærere klare hjemme for å hjelpe barna med leksene. Men det er viktig med den positive holdningen, og her kan alle bidra. Det finnes ikke noe som heter ressurssvake foreldre, sa Rugtvedt.

Mange odds mot seg
Leder for FUG, Loveleen Brenna viste til at mye forskning viser at foreldre kan gjøre en forskjell når det gjelder barnas resultater og trivsel på skolen.

– Vi vet at vi kan bidra til å forebygget frafallet i den videregående opplæringen. Ingen foreldre drømmer vel om at sitt barn skal være blant de 30 prosentene som faller fra? Vi ønsker det beste for barna våre, og dette er en universell drøm som vi ikke skal gi slipp på, sa Brenna.

Brennas egen historie om oppveksten i Kristiansand fra hun var fire år, med indiske foreldre som verken snakket språket, hadde god råd eller bøker, eller deltok på foreldremøter, gjorde inntrykk på de fremmøtte. – Men vi klarte oss mot alle odds fordi mine foreldre hadde positive holdninger til skolen og forventinger til oss barna om å ta utdanning, sa hun.

- Heng på!
FAU-leder Signy Selaihi, som selv har hatt tre barn ved Jordal ungdomsskole, kom både med en advarsel og en bønn til de fremmøtte:

- Det er en ting som har slått meg alle de gangene mine barn har begynt her: Det er utrolig fort å bli hektet av. Det gamle foreldrenettverket fra barneskolen har vært så trygt og behagelig i syv år. Det er mange nye fag og lærere, og barna forteller heller ikke så mye hjemme. Men heng på! Bry dere og vis interesse, sa Selaihi.

Før 8. klasseforeldrene gikk hver til sine klasserom for ordinært møte, anbefalte hun dem å bli litt kjent før man velger klassekontakt og FAU-representant. - Det er fort gjort å bare velge den som hadde ordet sist, men det kan ofte lønne seg å bruke litt tid på hverandre før valget, oppfordret hun.