Frukt i ungdomsskolen

- Frukt og grønt på skolen gir overskudd og energi gjennom skoledagen. FUG ønsker både gratis skolefrukt og på sikt et gratis, sunt måltid til alle elever i grunnskolen hver dag. Det gir økt konsentrasjon og ro og bedre læringsvilkår i klassen, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Den nye regjeringen har foreslått å kutte tilbudet om gratis frukt på ungdomsskolen i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, for å spare 107,2 millioner kroner.

FUG har påpekt sitt syn både overfor ny og gammel regjering.

Les FUGs prinsippnotat om skolemat og fysisk aktivitet her.

Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

Positive effekter

Undersøkelser tyder på at barn som får frukt og grønt på skolen oftere bytter ut sjokolade og snacks med sunnere alternativer på fritiden.

En undersøkelse publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition viser også at skolefruktordningen gjør at både foreldre og barn spiser mer frukt.

 - Om det også fører til at både elever og foreldre spiser sunnere over tid, er det flott!

- Men det viktigste for FUG er at det kan bidra til økt konsentrasjon i klassen som igjen gir elevene bedre læringsvilkår og resultater. Sett i et større perspektiv kan gratis frukt og grønt også bidra til å hindre frafallet, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. Hun oppfordrer:

- Vi håper flest mulig foreldre nå prøver å påvirke kommunepolitikerne til å finne rom til fortsatt gratis frukt i ungdomsskolen i sine budsjetter. Det kan de gjøre enkeltvis eller via FAU og KFU, sier hun.