FUG-leder Christopher Beckham ser fram til at mange nye foreldre vil melde seg til aktivitet enten som klassekontakter, i FAU eller i andre råd til høsten. 

- Foreldre er like viktig for sine barn i 1. klasse som i 8. klasse. Det er svært viktig å ikke backe ut på ungdomsskolen. Det at foreldrene bryr seg om barnas skolehverdag, både faglig og sosialt, har stor betydning for trivsel og læring, sier han.

Han ivrer for at flere fedre må melde seg til verv i skolesammenheng – ikke bare være aktive på idrettsbanen.

- Og Skolemiljøutvalgene (SMU) blir stadig viktigere. Her kan foreldre være med å påvirke både det fysiske og psykisk miljø på skolen. Dette er et forum som er lovpålagt, og foreldrene må gripe muligheten, sier Beckham.

Variert ungdomsskole

FUG ønsker spesielt alle nye ungdomsskoleelever velkommen i år. Med innføringen av de nye valgfagene, samt en mer praktisk rettet ungdomsskole i alle fag, skal frafallet i videregående forebygges.

- FUG har støttet dette hele tiden. Vi tror ikke det blir ”kosefag” som tar vekk fokus fra læringstrykket. Det blir spennende å se hvordan de enkelte skolene greier å implementere dette og hvordan elevene tar i mot tilbudet, sier han.

- Dessuten er det fint at også de elevene som presterer bra nå kan få ta videregående pensum, legger han til. 
 
Men FUG står fast på sitt krav om at det bør innføres leksehjelp på ungdomsskolen, med start i 10. trinn og en gradvis innfasing på alle trinn. FUG mener dette er et viktig bidrag til å hindre frafallet.

Christopher Beckham

Mot mobbing

- Vi støtter oss også helt til dagens lederartikkel i Aftenposten som sier at kampen mot mobbing må starte med et godt læringsmiljø der elevene føler seg trygge.

- Et godt læringsmiljø er helt avgjørende, både for god læring og i kampen mot mobbing. Det er lærerne og rektor som har ansvaret for å sikre systematisk arbeid mot mobbing på skolen hver dag. Men foreldrenes rolle er også viktig. Vi må være gode rollemodeller hjemme og trekkes med av skolen der det er relevant, sier han.

- Gi oss innspill!

FUG ønsker innspill fra foreldre på hva som skjer på skolene. Har dere utfordringer eller positive opplevelser, ikke nøl med å kontakte oss på mail eller telefon.

- Vi er ni aktive foreldre fra hele landet som sitter i utvalget, i tillegg til et sekretariat i Oslo. Vi gir råd og kommer gjerne rundt  og holder foredrag om det viktige foreldresamarbeidet, sier FUG-leder Christopher Beckham.

- Og sjekk nettsidene våre www.fug.no og følg oss på Facebook, sier han!

Se også VGs papirutgave i dag  (side 22 - 23) der FUG-lederen snakker om leksehjelp og gir gode lekseråd sammen med en familie fra Nittedal.