- Det er mye vi voksne kan gjøre for at våre egne og andres barn skal unngå mobbing. Vi må være rause, snakke positivt om andre og ha en inkluderende holdning, sier FUB-leder Lena Jensen.

- Vi foreldre må være gode rollemodeller både i tale, skrift og handling. Våre holdninger påvirker mer enn vi ofte tror, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Begge to mener foreldre må gå i seg selv i forhold til hvordan vi snakker og omtaler andre. Det er her grunnlaget legges for våre barns adferd og holdninger.

- Vi må huske på måten vi omtaler andre på, naboer, kolleger og skolekamerater. Ofte kan det falle ubetenksomme kommentarer rundt middagsbordet. Uten at vi vet det har vi sådd en negativitet overfor andre som kan få følger. Det kan gjøre andres hverdag vond, sier begge.

Åpne dører

- Har vi mulighet til det, bør vi ha åpne dører for andres barn og oppmuntre barna våre til å invitere andre med hjem. Og kanskje ikke bare de mest opplagte: bestevennene. Hva med den nye jenta i klassen eller den nye nabogutten. Har de noen å være sammen med? spør Beckham.

Ofte kan det å bli sett av andre voksne enn foreldrene også ha avgjørende betydning uten at verken den voksne eller barnet vet det der å da. - Det er kanskje særlig viktig hvis de kommer fra familier med utfordringer, sier Jensen.
 

Vennskapsbånd

Snakk om det

Lederne for FUG og FUB oppfordrer alle foreldre til å være våkne i forhold til mobbing: - Gi beskjed hvis mobbing oppdages, ta initiativ til at mobbing settes høy på dagsorden i foreldremøter og FAU, og sjekk at arbeidet med et godt psykososialt miljø prioriteres.

Til kampanjen ”Voksne skaper vennskap” som er årets tema i Manifest mot mobbing, har FUG og FUB laget et opplegg til foreldremøter om temaet. Her gis det tips til hvordan man inviterer og organiserer et foreldremøte og det gis tips til problemstillinger og tiltak.

Alt fra bursdagsinvitasjoner og følgegrupper til ulike leker og fellsarrangementer kan være aktuelle arenaer for å hindre og forebygge utestenging.

Ikke gå i forsvar

Jensen og Beckham er opptatt av at når mobbing først er avdekket, og våre egne barn viser seg å være involvert, må vi ikke gå i skyttergraven:

- Det er så lett å gå i forsvar for sitt eget barn, fordi det sitter i ryggmargen at vi skal beskytte og hjelpe barna våre. Men vi må ha en åpen holdning til å få løst konflikten konstruktivt. Vi må våge å gå inn i situasjonen og være åpne og tydelige på at mobbing er uakseptabelt – uansett hvem mobberen er, sier de to.

Lik kampanjen Manifest mot mobbing på Facebook her, og sjekk om din kommune er med!