FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig
(Foto: FUG)

- Det er likevel for mye. Vi frykter at dette dessverre bare er toppen av isfjellet. Det er de ressurssterke foreldrene som kontakter oss. De som står midt oppe i vanskelig saker, som mobbing, har gjerne ikke krefter eller mot til å be om hjelp fra oss eller andre, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

• 74 foreldre kontaktet FUG om vanskelig kommunikasjon og samarbeid med rektor om viktige saker som spesialundervisning, læringsmiljø og mistrivsel.

• 98 foreldre kontaktet FUG om frustrasjon knyttet til uro og bråk i klassen, mangelfull klasseledelse og dårlig håndtering fra lærerens side.

• 41 foreldre kontaktet FUG om mobbing. De handlet ofte om at ansatte bagatelliserer eller forholder seg passivt til hendelser med mobbing. Noen meldte om manglende initiativ fra skolens side til å fatte enkeltvedtak om mobbing, og de spurt oss om klageadgang.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colorbox)

Alvorlig

- Dette er alvorlig. Både i mobbesakene og generelt har foreldre en opplevelse av at skolen og rektor bagatelliserer - at de ikke blir trodd. Mange foreldre opplever å stange hodet i veggen – de gir opp, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

- De to øverste kategoriene er viktige faktorer for å kunne sikre god arbeidsro, trivsel, læring og å et trygt klassemiljø for alle. Svikter dette, har det også lett for å utvikle seg tendenser til mobbing, sier hun.

Hun er glad for at mobbehenvendelsene til FUG har gått ned det siste året, fra 70 i 2014 til 41 i 2015, men tror det er store mørketall.

FUG-leder Gunn Iren Müller smilende
(Foto: FUG)

Praktisk skolehverdag og tillitsverv

I 2015 som året før handler de aller fleste henvendelsene (55 %) om den praktiske organiseringen av skolehverdagen og om verv i skolen. Her spør foreldre om skolenedleggelse,  klassesammensetning, undervisningtilbudet, skyss  eller annet knyttet til lovverket. 

- Det burde være unødvendig for foreldrene å ringe FUG om dette. Det tyder på at den informasjonen som skolene sender ut selv er mangelfull eller ikke når frem. Skolene bør gardere seg ved å informere via andre kanaler enn bare ranselpost. Bruk mail, sms eller annet i tillegg, oppfordrer Müller.

Spørsmål om hvordan foreldre skal opptre og medvirke i skolens forskjellige råd og utvalg kommer som alltid høyt opp over henvendelser. I 2015 var det 125 saker.

- Hva kan tillitsvalgte foreldre på skolen i råd og utvalg egentlig jobbe med og mene noe om? Hva er rektors rolle? Dette er typiske spørsmål fra foreldre.

- Opplæringsloven er klar i forhold til foreldrenes rolle på skolen. Og rektor sitter på mye informasjon. Men det er viktig at rektor formidler dette videre til foreldrene, sier FUG-lederen.

Foreldre må trekkes med

Foreldre er en helt sentral ressurs for å skape et godt læringsmiljø på skolen, sammen med lærerne. Derfor må skolen også trekke dem aktivt med inn i rådsarbeidet ved å gi dem verktøy, god informasjon og opplæring, sier Müller.

FUG ønsker å være en støtte for foreldre gjennom rådgivning, foredrag og mye informasjon på nettsiden www.fug.no.

Se hvilke oppgaver de ulike råd og utvalg på skolen har her.