Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
foreldre2 konf14

Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

Helgen 24. og 25. oktober blir datoen for årets Foreldrekonferanse på Gardermoen. Som i fjor blir det en felles konferansen for FUG og FUB med plass til rundt 200 deltakere. Merk deg tiden!

2015-07-01
Barn fra barnetrinnet

Gjør en forskjell!

Mobbing står på dagsorden i en rekke fora i høst. I september deltar FUG både på et stort KS-seminar om mobbing og på den årlige kampanjen Manifest mot mobbing.

2015-06-24
Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

Regjeringen ønsker å redusere mobbing i norsk skole. Derfor nedsatte de et uvalg som skulle foreslå tiltak. Djupedalutvalget leverte sin utredning 18. mars i år, og de foreslår 101 ulike tiltak. FUG sier seg enig i de fleste i sin høringsuttalelse.

2015-06-22
Elisabeth Strengen Gundersen juni2015

Foreldre fins også i fremtidens skole

- Det er bra at Ludvigsenutvalget legger vekt på fagkompetanse hos lærerne og at elevene får dybdelæring fremfor å lære ”litt om alt”. Men vi er skuffet over at foreldrene ikke er viet mer en et avsnitt helt på slutten i rapporten, sier FUG-lederen.

2015-06-15
FUG og rektor ved samisk videregående og reindriftsskole

Aktivt og spennande år for FUG

2014 har vore eit spennande år med mange oppgåver for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG). Utvalet har gjennom året vore ei tydeleg foreldrestemme og har gjort FUG meir synlege.

2015-06-08
Elevmedvirkning

Viktig med elevmedvirkning

Julie har sittet i Elevrådet på sin ungdomsskole og er glad for at de som jobber i skolen får hjelp til elevmedvirkning.

2015-06-04
Spente foreldre og barn før skolebesøk Moss

Spente barn og foreldre før skolestart

– Den største overgangen er nok for foreldrene, sier avdelingsleder Lillan Stephansen- Smith ved Melløs skole. I skolegården 26. mai stod 57 barn og foreldre som tente lys da rektor ønsket velkommen til skolebesøk. Men Isak (6) var mer enn klar.

2015-05-27
Elever ved Rolsløkken skole

Å bygge et lag rundt eleven

– Vi må løfte sammen, sa FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen da hun møtte skoleansatte i Oslo og Akershus hos Fylkesmannen 8. mai. Hun mener både foreldre, skoleansatte og miljøet rundt skolen må være en del av laget rundt eleven for å sikre et trygt skolemiljø.

2015-05-08
Engasjert far og to barn

– Bli ein engasjert forelder!

– Vær positiv, engasjer deg, vis interesse! Dette er oppmodinga frå FUG til alle dei nye 1. klasseforeldra som fra hausten kjem inn skuleporten. I disse dagar får alle barneskulane i landet brev og materiell om skulestart og samarbeid.

2015-05-07
Barn i basseng får svømmeopplæring

Svømming må tas på alvor av skolene

Våren har tatt tak mange steder i landet, og badesesongen står for døren. I år som tidligere frykter FUG at barn og unge vil drukne som følge av for dårlig svømmeopplæring i skolen.

2015-04-29