Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Pappa og sønn ved pc

Det koster å gi et dårlig tilbud

Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap. Det koster samfunnet dyrt. Ikke bare kan barna selv falle ut av skole- og yrkesliv. Foreldrene må også sette jobb, karrierer og egen helse til side for å kjempe for barnas rettigheter hver dag.

2017-03-07
Gode overganger FUB og FUG

Gode overgangar viktige for barn og foreldre

Å få til gode overgangar mellom barnehage og skule/SFO, og mellom skuleslag, er viktig for alle barn og foreldre. FUB og FUG har nedsett ei arbeidsgruppe for overgangar.

2017-02-22
Gunn Iren Müller alvorlig

FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

- Vi er skuffet over at regjeringen foreslår å fjerne enkeltvedtaket og tviler på at fylkesmannens nye rolle kan gi elever som mobbes den samme rettsikkerheten, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2017-02-15
FUG-medlem Henrik Gaup og FUB-medlem Miriam Paulsen

Vellykket samisk foreldrekonferanse

Samisk foreldrekonferanse i Trondheim samlet over 100 foreldre fra hele landet og Nordkalotten 10. februar. FUG og FUB var medarrangører.

2017-02-13
Far og gutt med drage

Barnebilete på nett - foreldra sitt ansvar

Vi er så stolte! Det er så enkelt. Det skjer så fort. Å knipse bilete av dei søte små og publisere dei i sosiale medium er noko dei aller fleste foreldre har gjort eller gjer jamleg. Men tenkjer vi over konsekvensane?

2017-02-06
Gunn Iren Müller fotografportrett

Trivsel og læring viktig for alle barn

Nytt år, nye muligheter. FUG-utvalget har hatt årets første møte og vi er godt i gang med årets prioriterte saker. Blant de viktigste er arbeid med et godt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle barn.

2017-02-03
Gunn Iren Müller alvorlig

Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

– Det er svært alvorlig at 16 % av elevene som blir mobbet svarer at skolene vet om dette, uten at de griper inn, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Hun er også bekymret for den skjulte mobbing og at lærerne mobber.

2017-01-24
Samiske barn (Foto: Trine Jonassen)

Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

Fredag 10. februar arrangeres samisk foreldrekonferanse i Trondheim. Dette er avslutningen på den samiske jubileumsuken Tråante 2017, og FUG og FUB støtter og deltar på konferansen. Meld deg på!

2017-01-24
Tenåring og foreldre samtaler over bok

Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

Hva bør jeg velge? Hva skal jeg bli? Mange store spørsmål svirrer i hodene til landets 10. klassinger om dagen. Fristen for å søke videregående er 1. februar og 1. mars.

2017-01-18
Fortvilt mor med sønn

Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

I 2016  fikk Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i alt 55 henvendelser om mobbing. Det er en liten oppgang fra 2015. Foreldre forteller at de blir møtt med skepsis, bagatellisering og mangel på oppfølging fra skolen når de melder fra.

2017-01-10