Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Elin Refsland på Stortingshøring 2017

FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

FUG mener alle foreldre skal bli regnet som en ressurs og naturlig samarbeidspart for skolen. I åpen høring om Statsbudsjettet 2018 bad FUG om en rekke tiltak som skal styrke hjem-skole-samarbeid, blant annet et forsterket veilederkorps, lærerspesialistordning og nasjonalt tilsyn på feltet.

2017-10-31
Halloween orange bord og rekvisitter

En god Halloween for alle

Foreldre må gå sammen om felles retningslinjer og ta regien foran tirsdagens Halloween. Alle barn må være inkludert og ha noen å gå med eller feire med.

2017-10-27
Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

FUG er skuffet over at det ikke er satt av mer enn 65 millioner til det viktige arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. - Dette er en av de største utfordringene i norsk skole. Vi hadde håpet på en enda større satsning, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2017-10-13
FUG-utvalget på Kampen skole samisk tilbud

Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

Lena Haddal koordinerer arbeidet med samisk språkopplæring i Osloskolen. Fra Kampen skole tilbys elever i Oslo og Akershus opplæring i nordsamisk på seks nivåer – fra første klasse til videregående nivå.

2017-10-04
Leksehjelp

FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

FUG støtter departementets forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, både for elever og ansatte i grunnopplæringen.

2017-09-21
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Sammen om hverdagsinkludering

Skolen har et dannelsesoppdrag. Sammen med foreldrene spiller den en viktig rolle i hvilke verdier barna våre lærer, preges av og tar med seg videre i livet. Å fremme verdier som vennskap og inkludering er en stor jobb som krever innsats fra mange. Vi foreldre må ta vår del av jobben.

2017-09-19
Liten gutt og stor jente med mobil (Foto: Medietilsynet)

Bli med i nytt foreldrepanel

FUG bistår Medietilsynet Trygg Bruk med å rekruttere foreldre til et nytt riksdekkende foreldrepanel om barn og unges mediehverdag og det å være foreldre. Vil du bli med?

2017-09-11
Gunn Iren Mûller - blå smilende

Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

Det er mye snakk om overganger nå ved skolestart og årets førsteklassinger har, som seg hør og bør, fått masse oppmerksomhet, men en nesten like stor og viktig overgang er overgangen til ungdomsskolen.

2017-08-24
Foreldreplakat inkludering 2017

Ny plakat og ny mobbelov

Alle elevar har rett til eit læringsmiljø som fremjer helse, trivsel og læring. Som forelder kan DU bidra til eit inkluderande skulemiljø for barna dine. Sjekk FUG sine tips her.

2017-08-23
Solveig Hvidsten Dahl fra Skolelederforbundet, FUG-leder Gunn Iren Müller og Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry på Arendalsuka 2017

FUG på Arendalsuka 2017

Partnerskapet mot mobbing stiller med tre arrangement under Arendalsuka som går av stabelen denne uka.

2017-08-15