Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Banner Luftagenter (Foto: NAAF)

Klasser søkes til inneklima-kampanje

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) søker ”luftagenter” fra 100 klasser på 5. – 7. trinn fra hele landet til sin nasjonale kampanjen kalt Luftforsvaret. Målet er at barna skal lære mer om viktigheten av godt inneklima i klasserommene.

2017-05-22
Benedicte Mælan, portrettbilde

Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

I dag deltar FUG-medlem Benedicte Mælan i åpen høring på Stortinget om Meld. St. 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Et viktig budskap fra FUG er at foreldre er en helt avgjørende – men kanskje glemt – ressurs for å fremme lærelyst hos barna sine.

2017-05-04
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

FUG i Stortingshøring

FUG-leder Gunn Iren Müller presenterte FUG syn på lovforslaget om elevenes skolemiljø i åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomite på Stortinget 27. mars.

2017-03-27
Pappa og sønn ved pc

Det koster å gi et dårlig tilbud

Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap. Det koster samfunnet dyrt. Ikke bare kan barna selv falle ut av skole- og yrkesliv. Foreldrene må også sette jobb, karrierer og egen helse til side for å kjempe for barnas rettigheter hver dag.

2017-03-07
Gode overganger FUB og FUG

Gode overgangar viktige for barn og foreldre

Å få til gode overgangar mellom barnehage og skule/SFO, og mellom skuleslag, er viktig for alle barn og foreldre. FUB og FUG har nedsett ei arbeidsgruppe for overgangar.

2017-02-22
Gunn Iren Müller alvorlig

FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

- Vi er skuffet over at regjeringen foreslår å fjerne enkeltvedtaket og tviler på at fylkesmannens nye rolle kan gi elever som mobbes den samme rettsikkerheten, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2017-02-15
FUG-medlem Henrik Gaup og FUB-medlem Miriam Paulsen

Vellykket samisk foreldrekonferanse

Samisk foreldrekonferanse i Trondheim samlet over 100 foreldre fra hele landet og Nordkalotten 10. februar. FUG og FUB var medarrangører.

2017-02-13
Far og gutt med drage

Barnebilete på nett - foreldra sitt ansvar

Vi er så stolte! Det er så enkelt. Det skjer så fort. Å knipse bilete av dei søte små og publisere dei i sosiale medium er noko dei aller fleste foreldre har gjort eller gjer jamleg. Men tenkjer vi over konsekvensane?

2017-02-06
Gunn Iren Müller fotografportrett

Trivsel og læring viktig for alle barn

Nytt år, nye muligheter. FUG-utvalget har hatt årets første møte og vi er godt i gang med årets prioriterte saker. Blant de viktigste er arbeid med et godt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle barn.

2017-02-03
Gunn Iren Müller alvorlig

Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

– Det er svært alvorlig at 16 % av elevene som blir mobbet svarer at skolene vet om dette, uten at de griper inn, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Hun er også bekymret for den skjulte mobbing og at lærerne mobber.

2017-01-24