Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Spente foreldre og barn før skolebesøk Moss

Spente barn og foreldre før skolestart

- Den største overgangen er nok for foreldrene, sier avdelingsleder Lillan Stephansen- Smith ved Melløs skole. I skolegården 26. mai stod 57 barn og foreldre som tente lys da rektor ønsket velkommen til skolebesøk. Men Isak (6) var mer enn klar.

2015-05-27
Elever ved Rolsløkken skole

Å bygge et lag rundt eleven

- Vi må løfte sammen, sa FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen da hun møtte skoleansatte i Oslo og Akershus hos Fylkesmannen 8. mai. Hun mener både foreldre, skoleansatte og miljøet rundt skolen må være en del av laget rundt eleven for å sikre et trygt skolemiljø.

2015-05-08
Engasjert far og to barn

– Bli ein engasjert forelder!

– Vær positiv, engasjer deg, vis interesse! Dette er oppmodinga frå FUG til alle dei nye 1. klasseforeldra som fra hausten kjem inn skuleporten. I disse dagar får alle barneskulane i landet brev og materiell om skulestart og samarbeid.

2015-05-07
Barn i basseng får svømmeopplæring

Svømming må tas på alvor av skolene

Våren har tatt tak mange steder i landet, og badesesongen står for døren. I år som tidligere frykter FUG at barn og unge vil drukne som følge av for dårlig svømmeopplæring i skolen.

2015-04-29
Elisabeth blå kjole og skjerf

Still spørsmål til politikerne om skole

I høst er det kommunevalg. FUG har laget en liste med tips til temaer du eller ditt FAU/KFU kan stille politikerne om skole før valget.

2015-04-13
Lærere

La lærerne heve sin kompetanse

– God faglig og pedagogisk kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av opplæringen. FUG oppfordrer derfor kommunene til å godkjenne lærernes søknad om videre- og etterutdanning, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-04-12
Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

– FUG er glad for at Djupedalutvalget tar på alvor at mange foreldre opplever avmakt i møte med skolen i mobbesaker. Derfor støtter vi sanksjonsforslaget og er glade for at foreldre gis en tydelige rolle i det forebyggende arbeidet, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-03-18
Forskere fra UiA

Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

Rundt 80 deltakere var samlet da FUG og FUB arrangerte fagseminar 12. mars der forskerne samlet presenterte sine funn om mobbing i barnehagen. Dette er en del av prosjektet Hele barnet hele løpet.

2015-03-12
korsvoll skole

App skal sikre god hjem-skole-kontakt

Hvordan kan skole og foreldre best mulig ha en åpen og effektiv måte å kontakte hverandre på? Det er et spørsmål mange skoler og FAU-er stiller seg. FAU ved Korsvoll skole i Oslo bestemte seg for å gjøre noe med det og laget et prosjekt.

2015-03-06
Pizzabakere - hender

Vil avlive myter om yrkesfag

Hvorfor lar mange unge være å velge yrkesfag selv om de egentlig ville og burde? Mye bra stoff i disse dager som avliver myter om det å velge en praktisk og yrkesrettet utdanning.

2015-02-26