Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
FUG-leder i panel signerer Partnerskap mot mobbing

FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

-  Får elevene det bedre med den nye mobbeloven? Det er spørsmålet på et frokostseminar under Arendalsuka der FUG-leder Gunn Iren Müller deltar. Arrangementet er i regi av Partnerskap mot mobbing.

2017-08-04
Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

I første halvår 2017 har Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fått 242 henvendelser fra foreldre. 54 saker gjelder elvenes læringsmiljø og vanskelig kommunikasjon med skolen/rektor. 21 har tatt kontakt om mobbing.

2017-07-31
Gunn Iren Müller i trafikken

En vanskelig uke

Kjære alle sammen! Denne uka har vært vanskelig både for sekretariatet og FUG-utvalget. Beskjeden om flyttingen av sekretariatet for FUG og FUB til Bø i Telemark i løpet av 2018 var tung å motta.

2017-06-19
Gunn Iren Müller alvorlig

FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

Regjeringen har i dag bestemt at sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal flyttes til Bø i Telemark. Flyttingen skjer innen utgangen av 2018.

2017-06-15
Gunn Iren Müller mai 2017

Tre viktige bodskap til politikarane før valet

I dag har FUG sendt brev til alle dei politiske partia med tre viktige bodskap før Stortingsvalet. I botn ligg målet om lågare fråfall og auka trivsel og læring for alle elevar. Da må skulen trekkja foreldra meir med.

2017-06-01
Nytt FUG 2016 - 2019

Stor aktivitet i første FUG-år

2016 var det første året for det sittende FUG-utvalg og aktiviteten har vært høy. Blant de prioriterte sakene er godt læringsmiljø, tilpasset opplæring, spesialundervisning, opplæring av tillitsvalgte foreldre og økt satsing på hjem-skole-samarbeid i lærer- og rektorutdanningene.

2017-05-31
Banner Luftagenter (Foto: NAAF)

Klasser søkes til inneklima-kampanje

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) søker ”luftagenter” fra 100 klasser på 5.–7. trinn fra hele landet til sin nasjonale kampanjen kalt Luftforsvaret. Målet er at barna skal lære mer om viktigheten av godt inneklima i klasserommene.

2017-05-22
Benedicte Mælan, portrettbilde

Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

I dag deltar FUG-medlem Benedicte Mælan i åpen høring på Stortinget om Meld. St. 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Et viktig budskap fra FUG er at foreldre er en helt avgjørende – men kanskje glemt – ressurs for å fremme lærelyst hos barna sine.

2017-05-04
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

FUG i Stortingshøring

FUG-leder Gunn Iren Müller presenterte FUG syn på lovforslaget om elevenes skolemiljø i åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomite på Stortinget 27. mars.

2017-03-27
Pappa og sønn ved pc

Det koster å gi et dårlig tilbud

Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap. Det koster samfunnet dyrt. Ikke bare kan barna selv falle ut av skole- og yrkesliv. Foreldrene må også sette jobb, karrierer og egen helse til side for å kjempe for barnas rettigheter hver dag.

2017-03-07