Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Følgegruppe

Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

Fylgjegrupper vil bidra til å skape trygge skulevegar og gjere foreldra til gode rollemodellar for barna. Gruppene vil òg vere ein sosial arena for ungane og føre til betre samarbeid mellom dei vaksne.

2016-10-19
Gunn Iren Müller svart topp

FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er glade for regjeringens satsing mot mobbing og for tiltak som kan gi hjelp tidlig til elever som sliter i lesing, skriving og regning. Men FUG er samtidig skuffet over at det ikke er satt av midler til en nasjonal evaluering av SFO.

2016-10-06
Gunn Iren Müller fotografportrett

Skolens ansvar å lære opp foreldre

Høsten er tid for ny læring, men det er ikke bare barna våre som trenger skolering. Vi i FUG har utarbeidet opplæringsmateriell som er sendt ut til alle landets rektorer til bruk i opplæringen av nyvalgte (og erfarne) foreldrerepresentanter.

2016-09-29
Collage bøker HL-senteret

Foreslå skoler til Benjaminprisen!

Vet du om en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering? Har du opplevd en skole med gode tiltak eller god undervisning, og som setter inkludering og antirasisme på dagsorden?

2016-09-22
FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

Mangfald og tilpasning vert temaet når FUG-leiar Gunn Iren Müller skal leie det nordiske nettverket av foreldre med barn i skulen dei neste to åra.

2016-09-19
Nytt skoleringsopplegg

Nytt skoleringsopplegg for rektorene

FUG ønsker at rektorer vil ta i bruk et nytt skoleringsopplegg for foreldrerepresentanter. Vi har utarbeidet en presentasjon som vi håper vil bidra til økt foreldreengasjement.

2016-09-13
Gunn Iren Müller svart topp

Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

Skal du i foreldremøte snart, eller har du alt vore der? Mange tenkjer dei vil gå dit for å la seg informere. Det og – men ikkje berre. Nytt høvet til å bli kjend med dei andre foreldra og lærarane. Og kan hende tek du på deg eit verv?

2016-09-12
FUG-medlem Lise Lundh aug16

Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

– FUG mener at samarbeidet mellom hjem og skole har mye større potensiale enn det som blir utnyttet i dag. Derfor må det løftes både i lærerutdanningen og gis tydeligere rammer i skolen, sier FUG-medlem Lise Lundh. Hun deltar i dag i paneldebatt om lærerrollen.

2016-08-30
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og barn ved Smestad skole

Dugnad for en trygg skolevei

– Det viktigste foreldre kan gjøre er å være bevisst i trafikken og på skoleveien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han kom selv syklende til Smestad skole i Oslo da kampanjen ”Hjertesoner” ble lansert  22. august.

2016-08-22
Gunn Iren Mûller - blå smilende

Velkommen til nytt skoleår!

Ferien er vel overstått for de fleste og et nytt skoleår er i gang. For noen er det aller første året med skolebarn i hus, andre har vært gjennom skolestarten mange ganger før. Felles for alle foreldre er vi håper barna våre skal trives godt og lære alt de trenger.

2016-08-18