Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Forside sluttrapport Beredskapsteam (Foto:KS)

Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

FUG og KS har i perioden 2012–2016 gjennomført prosjektet Beredskapsteam mot mobbing. I prosjektet har de 24 deltakerkommunene og fylkeskommunen fått hjelp og støtte til å etablere slike team i egen kommune. Her er sluttrapporten.

2016-08-05
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Hektisk første halvår for FUG

Det har vært et travelt første halvår for oss som fortsatt er ganske ferske i vervet, men nå begynner det sakte, men sikkert å bli litt sommerstille.

2016-06-20
Jente i klasserom

FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

FUG er svært skuffet over at regjeringen ikke vil bruke det ekstra året i lærerutdanningen til å øke undervisningen i hjem-skole-samarbeid. Dette har vært neglisjert i alle år, også i den nye rammeplanen. – Vi har dessverre ikke blitt lyttet til, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2016-06-17
Barn og Medier 2016 panel

Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

Foreldre er mer bekymret for barnas tidsbruk på nett enn innholdet i kanalene de bruker. Mens barna selv mener foreldrene er altfor mye opptatt med smarttelefonene og sosiale medier, nesten mer enn dem selv.

2016-05-27
Siste FUG-møte 2015

2015: Eit hektisk år for FUG

Det siste året i perioden for FUG-utvalet (2012–2015) har vore hektisk på mange arenaer. Både utval og sekretariat har løfta fram foreldreperspektivet og gitt råd og rettleiing til foreldre og myndigheiter i ei rekkje saker.

2016-05-25
Marianne Grønn Drammen vgs

En god overgang til videregående

– Mange elever bruker ukevis på å finne seg til rette sosialt når de begynner på videregående. Av og til går det ut over det faglige. Vi jobber for å lette overgangen fra ungdomsskolen, sa inspektør Marianne Grønn som besøkte FUG-møtet 24. mai.

2016-05-24
Spente barn og voksne v skolestart

Nye born og vaksne på veg inn i skulen

Frå august er mange nye foreldre på veg inn i skulen. Det er avgjerande for elevane sin trivsel og læring at foreldre blir gode samarbeidspartnarar for skulen. No sender FUG ut materiell til alle skulane som har førsteklassingar til hausten.

2016-05-13
Gunn Iren Mûller portrett lys topp

Ønsker mer svømmeopplæring for alle

Vi fulgte med stor spenning kunnskapsministerens pressekonferanse der han la frem tiltak mot mobbing, som en oppfølging til forslagene fra Djupedalsutvalget.

2016-05-04
Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing

Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

– Vi håper at mange av dere nå drar hjem og planlegger oppstart av beredskapsteam mot mobbing i kommunene deres, sa kontorsjef Gro Hexeberg Dahl i FUG i sin oppsummering av Erfaringsseminaret 15. april.

2016-04-19
Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing

Mange gode tiltak mot mobbing

– Vi er svært positive til de tiltakene som regjeringen nå setter i verk for å få slutt på mobbingen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Hun er spesielt glad for at foreldre nå kan klage direkte til Fylkesmannen i mobbesaker, uten å gå veien om kommunen.

2016-04-18