Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Marius Chramer med flagg

Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

Norge er i ferd med å gjenåpne fra Corona-lockdown, og denne uke er ikke bare 1.-4.-trinn, men alle elevene tilbake på skolene. Det er fantastisk å se hvor godt det er for barn og ungdom å få hverdagen sin tilbake igjen.

FUGs siste utvalgsmøte 2019

2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

Det siste året av perioden for forrige FUG-utval var prega av høg aktivitet. Kjernesaker har vore tilpassa opplæring, spesialundervisning, fysisk og psykisk læringsmiljø, heim-skule-samarbeid og lærar- og skuleleierutdanningane.

FUG-leder Marius Chramer trapp

- Det beste vi kunne håpe på!

- Dette var det beste vi kunne håpe på! sier en glad FUG-leder Marius Chramer og skolegjenåpningen for alle elever fra neste uke. Han berømmer både elever, foreldre og lærere for flott innsats i disse åtte ukene med koronastengte skoler.  

Forsiden Ny Opplæringslov

- Vi nekter å sitte stille i båten

- Vi nekter å sitte stille i båten mens politikerne avgjør fremtiden til FAU. Det skriver de kommunale foreldreutvalgene (KFU) i Oslo, Viken og Trondheim i en felles oppfordring til alle landets FAUer og KFUer. De ber alle engasjerte foreldre om å sende inn egne høringssvar innen fristen 1. juli. 

FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios

Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

Ifylgje ei undersøking Opinion har gjort for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG), svarer heile 30% av foreldra at dei ikkje har hatt nokon form for kontakt med skulen dei tre fyrste veken med heimeundervisning på grunn av koronakrisa. 14 % svarer at dei har hatt kontakt med skulen kun via barnet sitt. 

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring