Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
FUG fyller 40 med rollups og plakater

FUG jubilerer med fagseminar

I anledning FUGs 40 årsjubileum arrangerer vi i år et fagseminar for våre samarbeidspartnere i utdanningssektoren. Kunnskapsministeren åpner seminaret.

2016-11-01
Forsamling Fylkesmannen Oslo og Akershus

FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FUG-rådgiver Kjersti Falck holdt fredag innlegg på en samling for barnehage- og skoleeiere hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er et ledd i FUGs besøk til fylkesmenn for å minne om den plikten de har til å samarbeide med, og lære opp, foreldre.
 

2016-10-28
Følgegruppe

Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

Fylgjegrupper vil bidra til å skape trygge skulevegar og gjere foreldra til gode rollemodellar for barna. Gruppene vil òg vere ein sosial arena for ungane og føre til betre samarbeid mellom dei vaksne.

2016-10-19
Gunn Iren Müller svart topp

FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er glade for regjeringens satsing mot mobbing og for tiltak som kan gi hjelp tidlig til elever som sliter i lesing, skriving og regning. Men FUG er samtidig skuffet over at det ikke er satt av midler til en nasjonal evaluering av SFO.

2016-10-06
Gunn Iren Müller fotografportrett

Skolens ansvar å lære opp foreldre

Høsten er tid for ny læring, men det er ikke bare barna våre som trenger skolering. Vi i FUG har utarbeidet opplæringsmateriell som er sendt ut til alle landets rektorer til bruk i opplæringen av nyvalgte (og erfarne) foreldrerepresentanter.

2016-09-29
Collage bøker HL-senteret

Foreslå skoler til Benjaminprisen!

Vet du om en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering? Har du opplevd en skole med gode tiltak eller god undervisning, og som setter inkludering og antirasisme på dagsorden?

2016-09-22
FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

Mangfald og tilpasning vert temaet når FUG-leiar Gunn Iren Müller skal leie det nordiske nettverket av foreldre med barn i skulen dei neste to åra.

2016-09-19
Nytt skoleringsopplegg

Nytt skoleringsopplegg for rektorene

FUG ønsker at rektorer vil ta i bruk et nytt skoleringsopplegg for foreldrerepresentanter. Vi har utarbeidet en presentasjon som vi håper vil bidra til økt foreldreengasjement.

2016-09-13
Gunn Iren Müller svart topp

Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

Skal du i foreldremøte snart, eller har du alt vore der? Mange tenkjer dei vil gå dit for å la seg informere. Det og – men ikkje berre. Nytt høvet til å bli kjend med dei andre foreldra og lærarane. Og kan hende tek du på deg eit verv?

2016-09-12
FUG-medlem Lise Lundh aug16

Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

– FUG mener at samarbeidet mellom hjem og skole har mye større potensiale enn det som blir utnyttet i dag. Derfor må det løftes både i lærerutdanningen og gis tydeligere rammer i skolen, sier FUG-medlem Lise Lundh. Hun deltar i dag i paneldebatt om lærerrollen.

2016-08-30