Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Glade barn

19 forslag for elever med stort læringspotensial

I norsk skole har det vært lite oppmerksomhet rundt såkalt evnerike elever. Det har vært en forestilling om at ”flinke elever klarer seg selv”. Det er ikke alltid tilfelle.

2016-12-08
Elever rekker opp hender

PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

For fyrste gong gjer norske elevar det betre i både matematikk, lesing og naturfag enn OECD-snittet. Det viser PISA-undersøkinga for 2015 som vart lagd fram i dag.

2016-12-06
Gunn Iren Mûller - blå smilende

Glade for evaluering av SFO

– Vi er svært glade for at Stortinget i går vedtok å be regjeringen om en nasjonal evaluering av SFO. Dette har FUG jobbet for i årevis, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2016-11-23
Plenum 40 årsjubileum

FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

– Det er et tegn på sunnhet og vitalitet i samfunnet at folk engasjerer seg om felles mål og ambisjon. Det trenger norsk skole, og derfor trenger vi FUG. FUG er viktig for å formidle og vedlikeholde foreldreengasjementet, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin hilsen på FUGs 40 års-seminar.

2016-11-21
Gunn Iren Müller med jubileumskake

Klare for jubileum

Elever fra Rosenvilde og Elvebakken videregående skoler vil sørge for en god ramme når FUG feirer sine 40 år med et fagseminar mandag.

2016-11-18
FUGs første leder Karin-Marie Flo portrett inne

Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

Hun er dobbelt så gammel som FUG, men like våkent opptatt av samarbeidet mellom hjem og skole som da hun ledet det aller første FUG-møtet 28. juni 1976. Nå gleder Karin-Marie Flo (80) seg til jubileum.

2016-11-17
Barn i lek

SFO overmoden for evaluering

SFO har eksistert i 20 år uten noen overordnede føringer. Vi kan vel ikke si annet enn at vi var noe skuffet over at heller ikke i 2017 er en nasjonal evaluering av SFO vurdert som viktig nok i statsbudsjettet, skriver FUG-lederen.

2016-11-02
FUG fyller 40 med rollups og plakater

FUG jubilerer med fagseminar

I anledning FUGs 40 årsjubileum arrangerer vi i år et fagseminar for våre samarbeidspartnere i utdanningssektoren. Kunnskapsministeren åpner seminaret.

2016-11-01
Forsamling Fylkesmannen Oslo og Akershus

FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FUG-rådgiver Kjersti Falck holdt fredag innlegg på en samling for barnehage- og skoleeiere hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er et ledd i FUGs besøk til fylkesmenn for å minne om den plikten de har til å samarbeide med, og lære opp, foreldre.
 

2016-10-28
Følgegruppe

Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

Fylgjegrupper vil bidra til å skape trygge skulevegar og gjere foreldra til gode rollemodellar for barna. Gruppene vil òg vere ein sosial arena for ungane og føre til betre samarbeid mellom dei vaksne.

2016-10-19