Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Barn og Medier 2016 panel

Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

Foreldre er mer bekymret for barnas tidsbruk på nett enn innholdet i kanalene de bruker. Mens barna selv mener foreldrene er altfor mye opptatt med smarttelefonene og sosiale medier, nesten mer enn dem selv.

2016-05-27
Siste FUG-møte 2015

2015: Eit hektisk år for FUG

Det siste året i perioden for FUG-utvalet (2012–2015) har vore hektisk på mange arenaer. Både utval og sekretariat har løfta fram foreldreperspektivet og gitt råd og rettleiing til foreldre og myndigheiter i ei rekkje saker.

2016-05-25
Marianne Grønn Drammen vgs

En god overgang til videregående

– Mange elever bruker ukevis på å finne seg til rette sosialt når de begynner på videregående. Av og til går det ut over det faglige. Vi jobber for å lette overgangen fra ungdomsskolen, sa inspektør Marianne Grønn som besøkte FUG-møtet 24. mai.

2016-05-24
Spente barn og voksne v skolestart

Nye born og vaksne på veg inn i skulen

Frå august er mange nye foreldre på veg inn i skulen. Det er avgjerande for elevane sin trivsel og læring at foreldre blir gode samarbeidspartnarar for skulen. No sender FUG ut materiell til alle skulane som har førsteklassingar til hausten.

2016-05-13
Gunn Iren Mûller portrett lys topp

Ønsker mer svømmeopplæring for alle

Vi fulgte med stor spenning kunnskapsministerens pressekonferanse der han la frem tiltak mot mobbing, som en oppfølging til forslagene fra Djupedalsutvalget.

2016-05-04
Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing

Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

– Vi håper at mange av dere nå drar hjem og planlegger oppstart av beredskapsteam mot mobbing i kommunene deres, sa kontorsjef Gro Hexeberg Dahl i FUG i sin oppsummering av Erfaringsseminaret 15. april.

2016-04-19
Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing

Mange gode tiltak mot mobbing

– Vi er svært positive til de tiltakene som regjeringen nå setter i verk for å få slutt på mobbingen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Hun er spesielt glad for at foreldre nå kan klage direkte til Fylkesmannen i mobbesaker, uten å gå veien om kommunen.

2016-04-18
Voksne snakker sammen

Spill en rolle for skolemiljøet!

Det er snart tid for årets siste foreldremøte, der mange skoler har valg av neste skoleårs foreldrerepresentanter. Tenk over om du kanskje skal ta på deg et verv fra høsten. Det gir mye tilbake – både til skole- og klassemiljøet, ditt barn og deg selv!

2016-04-05
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Forventninger til Jøsendalutvalget

I midten av mars hadde vi vårt andre FUG-møte, og denne gangen fikk vi besøk av Kari Kolberg som foredro for oss om barn med stort og ekstraordinært læringspotensial. Dette er en gruppe barn som sjelden eller aldri får den tilpassede opplæringen de trenger og har krav på, på linje med alle andre barn. 

2016-03-29
Kari Kolberg

Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

– Det som er typisk for et evnerikt barn kan bli et problem i skolen eller hjemme dersom det ikke blir forstått. Det er særlig vanskelig for barna hvis de ikke opplever støtte hjemme, sier Kari Kolberg.

2016-03-14