Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Lei skolegutt

Gjør en forskjell!

Mandag 31. august går startskuddet for årets Manifest mot mobbing-kampanje. Slagordet er  ”Gjør en forskjell” og målet er å minne alle voksne om at de kan gjøre er forskjell for å hindre at barn og unge blir mobbet.

2015-08-28
Tre voksne snakker sammen ill

Det viktige foreldremøtet

Skal du i foreldremøte neste veke? Mange skal det, og tenkjer dei vil gå dit for å la seg informere. Det og – men ikkje berre. Nytt høvet til å bli kjend med dei andre foreldra og lærarane. Og kan hende tek du på deg eit verv?

2015-08-21
mobbesituasjon

Kamp mot mobbing

Kampen mot mobbing må foregå på alle arenaer. Vi foreldre er viktige i dette arbeidet. Det er mange lokale initiativ og ordninger. På Jordet skole i Larvik har de oppnevnt et lokalt mobbeombud for skolen.

(Foto: Colorbox)

2015-08-19
Skolejente med rosa sekk og mamma

Skolestart: Spent forventning eller vond klump i magen?

Når Martin tar sine første skitt inn skoleporten sammen med mor og far er det mye som står på spill. Ikke bare har han forlatt kjente og kjære ansikter og rammer i barnehagen. Han entrer en helt ny arena med andre voksen og ukjente regler å forholde seg til. Er han godt nok forberedt? Og er foreldrene?

2015-08-16
Tenåringsjente tankefull

Støtter krafttak for yrkesfag

- Det er bra at holdningene har endret seg til yrkesfag, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. Hun er positiv til de 16 tiltakene som LO og NHO nå foreslår i et felles dokument.

2015-08-14
foreldre2 konf14

Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

Helgen 24. og 25. oktober blir datoen for årets Foreldrekonferanse på Gardermoen. Som i fjor blir det en felles konferansen for FUG og FUB med plass til rundt 200 deltakere. Merk deg tiden!

2015-07-01
Barn fra barnetrinnet

Gjør en forskjell!

Mobbing står på dagsorden i en rekke fora i høst. I september deltar FUG både på et stort KS-seminar om mobbing og på den årlige kampanjen Manifest mot mobbing.

2015-06-24
Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

Regjeringen ønsker å redusere mobbing i norsk skole. Derfor nedsatte de et uvalg som skulle foreslå tiltak. Djupedalutvalget leverte sin utredning 18. mars i år, og de foreslår 101 ulike tiltak. FUG sier seg enig i de fleste i sin høringsuttalelse.

2015-06-22
Elisabeth Strengen Gundersen juni2015

Foreldre fins også i fremtidens skole

- Det er bra at Ludvigsenutvalget legger vekt på fagkompetanse hos lærerne og at elevene får dybdelæring fremfor å lære ”litt om alt”. Men vi er skuffet over at foreldrene ikke er viet mer en et avsnitt helt på slutten i rapporten, sier FUG-lederen.

2015-06-15
FUG og rektor ved samisk videregående og reindriftsskole

Aktivt og spennande år for FUG

2014 har vore eit spennande år med mange oppgåver for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG). Utvalet har gjennom året vore ei tydeleg foreldrestemme og har gjort FUG meir synlege.

2015-06-08