Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing

Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

– Vi håper at mange av dere nå drar hjem og planlegger oppstart av beredskapsteam mot mobbing i kommunene deres, sa kontorsjef Gro Hexeberg Dahl i FUG i sin oppsummering av Erfaringsseminaret 15. april.

2016-04-19
Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing

Mange gode tiltak mot mobbing

– Vi er svært positive til de tiltakene som regjeringen nå setter i verk for å få slutt på mobbingen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Hun er spesielt glad for at foreldre nå kan klage direkte til Fylkesmannen i mobbesaker, uten å gå veien om kommunen.

2016-04-18
Voksne snakker sammen

Spill en rolle for skolemiljøet!

Det er snart tid for årets siste foreldremøte, der mange skoler har valg av neste skoleårs foreldrerepresentanter. Tenk over om du kanskje skal ta på deg et verv fra høsten. Det gir mye tilbake – både til skole- og klassemiljøet, ditt barn og deg selv!

2016-04-05
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Forventninger til Jøsendalutvalget

I midten av mars hadde vi vårt andre FUG-møte, og denne gangen fikk vi besøk av Kari Kolberg som foredro for oss om barn med stort og ekstraordinært læringspotensial. Dette er en gruppe barn som sjelden eller aldri får den tilpassede opplæringen de trenger og har krav på, på linje med alle andre barn. 

2016-03-29
Kari Kolberg

Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

– Det som er typisk for et evnerikt barn kan bli et problem i skolen eller hjemme dersom det ikke blir forstått. Det er særlig vanskelig for barna hvis de ikke opplever støtte hjemme, sier Kari Kolberg.

2016-03-14
FUG-leder Müller med ny plakat

En spenstig 40-åring!

I år er det 40 år siden FUG – eller forløperen – ble etablert. Et nytt jubileumshefte forteller hvordan det hele begynte, hva utvalget har jobbet med til ulike tider og hva folk har ment om oss. Verdt å få med seg!

2016-03-09
FUG fyller 40 med rollups og plakater

Vi ønsker oss DIN historie!

I år fyller vi 40 år, og du vil får høre mer om historien vår utover året. Men nå vil vi ha DIN historie: I løpet av året kommer vi til å invitere dere til å dele gode eksempler med oss.

2016-02-17
Trygg Bruk-prisvinner 2016 Bodil Houg

Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

Norges første mobbeombud Bodil Jenssen Houg og fylkestinget i Buskerud ble i dag tildelt Trygg Bruk-prisen 2016. Den ble overrakt av H.K. H. Kronprins Haakon på en konferanse i anledning Safer Internet Day.

2016-02-09
Nytt FUG 2016 - 2019

Nytt FUG samlet for første gang

I dag har FUG-utvalget for perioden 2016–2019 vært samlet for første gang. De representerer en stor bredde av skoleforeldre med en imponerende portefølje av tillitverv og kjernesaker de jobber og har jobbet med lokalt.

2016-01-27
FUG-leder i panel signerer Partnerskap mot mobbing

Signerte Partnerskap mot mobbing

I dag signerte lederne av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Partnerskap mot mobbing 2016–2020. Det skjedde på Marienlyst skole i Oslo med statsministeren i spissen.

2016-01-15