Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Nytt FUG 2016 - 2019

Stor aktivitet i første FUG-år

2016 var det første året for det sittende FUG-utvalg og aktiviteten har vært høy. Blant de prioriterte sakene er godt læringsmiljø, tilpasset opplæring, spesialundervisning, opplæring av tillitsvalgte foreldre og økt satsing på hjem-skole-samarbeid i lærer- og rektorutdanningene.

2017-05-31
Banner Luftagenter (Foto: NAAF)

Klasser søkes til inneklima-kampanje

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) søker ”luftagenter” fra 100 klasser på 5.–7. trinn fra hele landet til sin nasjonale kampanjen kalt Luftforsvaret. Målet er at barna skal lære mer om viktigheten av godt inneklima i klasserommene.

2017-05-22
Benedicte Mælan, portrettbilde

Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

I dag deltar FUG-medlem Benedicte Mælan i åpen høring på Stortinget om Meld. St. 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Et viktig budskap fra FUG er at foreldre er en helt avgjørende – men kanskje glemt – ressurs for å fremme lærelyst hos barna sine.

2017-05-04
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

FUG i Stortingshøring

FUG-leder Gunn Iren Müller presenterte FUG syn på lovforslaget om elevenes skolemiljø i åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomite på Stortinget 27. mars.

2017-03-27
Pappa og sønn ved pc

Det koster å gi et dårlig tilbud

Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap. Det koster samfunnet dyrt. Ikke bare kan barna selv falle ut av skole- og yrkesliv. Foreldrene må også sette jobb, karrierer og egen helse til side for å kjempe for barnas rettigheter hver dag.

2017-03-07
Gode overganger FUB og FUG

Gode overgangar viktige for barn og foreldre

Å få til gode overgangar mellom barnehage og skule/SFO, og mellom skuleslag, er viktig for alle barn og foreldre. FUB og FUG har nedsett ei arbeidsgruppe for overgangar.

2017-02-22
Gunn Iren Müller alvorlig

FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

- Vi er skuffet over at regjeringen foreslår å fjerne enkeltvedtaket og tviler på at fylkesmannens nye rolle kan gi elever som mobbes den samme rettsikkerheten, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2017-02-15
FUG-medlem Henrik Gaup og FUB-medlem Miriam Paulsen

Vellykket samisk foreldrekonferanse

Samisk foreldrekonferanse i Trondheim samlet over 100 foreldre fra hele landet og Nordkalotten 10. februar. FUG og FUB var medarrangører.

2017-02-13
Far og gutt med drage

Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

Vi er så stolte! Det er så enkelt. Det skjer så fort. Å knipse bilete av dei søte små og publisere dei i sosiale medium er noko dei aller fleste foreldre har gjort eller gjer jamleg. Men tenkjer vi over konsekvensane?

2017-02-06
Gunn Iren Müller fotografportrett

Trivsel og læring viktig for alle barn

Nytt år, nye muligheter. FUG-utvalget har hatt årets første møte og vi er godt i gang med årets prioriterte saker. Blant de viktigste er arbeid med et godt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle barn.

2017-02-03