Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
E. Strengen Gundersen

Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

Talet på elevar som fullfører vidaregåande opplæring held seg ganske stabilt. Frå 2012 til 2013 er det ei ørlita auke på 2 prosentpoeng på dei som oppnår studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, viser ferske tal frå SSB.

2014-06-20
Arendalskonf Fire foredragsholdere

Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

– Et beredskapsteam mot mobbing kunne kanskje ha hindret den tunge mobbesaken vi har lest om i media denne uka, sa Gro Hexeberg Dahl, kontorsjef i FUG, på Arendalskonferansen tirsdag.

2014-06-17
Smilende foreldre FUG

Felles Foreldrekonferanse 2014

I år arrangerer FUB og FUG en felles foreldrekonferanse 25.-26. oktober på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Merk dere datoen alt nå!

2014-06-05
Sykling i ring

Ny brosjyre om sykling til skolen

FUG er med på å gi ut en ny brosjyre om sykling til skolen som i disse dager er lansert for alle fylkeskommuner, kommuner og skoler i landet.

2014-06-02
Tenåringsjente tankefull

Innspill til fremtidens skole

I sitt møte med Ludvigsenutvalget om fremtidens skole 27. mai påpekte FUG at foreldrenes betydning for barnas læring må vektlegges sterkere i delutredningen.

2014-05-27
Portrett Elisabeth SG

– Flere voksne må inn i skolen

– Norsk skole trenger mange flere ansvarlige voksne som er tilgjengelige for barn og unge i skoletida, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. FUG mener det reviderte budsjettet ikke innfrir.

2014-05-14
Glade barn

Følg opp Elevundersøkinga!

I dag 13. mai er dei lokale resultata frå Elevundersøkinga 2013 lagt fram. Dermed kan kvar einskilt skule få ut viktig informasjon om skulemiljøet. – Ikkje gløym å ta opp dette som sak i SMU, FAU eller i andre organ på skulen før ferien, seier FUG-leiar Elisabeth Strengen Gundersen.

2014-05-13
Mann og gutt med nettbrett

Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

Foreldrene er fortsatt mest opptatt av tidsbruken til barna i de tradisjonelle mediene, som bøker og film, mindre av innholdet i de digitale mediene, som spill og nett. Det viser de blant annet Medietilsynets nye rapporter om barn og mediebruk 2014.

2014-04-28
Foreldre og barn på nettbrett

Ny rettleiar om barn i sosiale media

Det er ikkje alltid like lett for foreldre å følgje med i den digitale kvardagen til barna. Ein ny rettleiar for dei som har barn i sosiale media kan gi gode tips og råd.

2014-04-04
FUG foran Stortinget

FUG utfordret Stortingspolitikere

1. april møtte FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen og fem andre KUF-komiteen på Stortinget. De hadde med seg seks viktige budskap. Et av dem var å styrke fylkesmennenes rolle slik at de får mulighet til å følge opp pålegg og tilsyn med sanksjoner mot skoler.

2014-04-01