Sekretariatet for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har følgende ansatte:
 

 • Marianne Dahlseng, kontorsjef 
  Tlf.nr.: 959 17 691, e-post: mad@fug.no 
 • Lou Cathrin Norreen, seniorrådgiver barnehage 
  Tlf.nr.:
  930 86 860, e-post: lcn@fug.no 
 • Marianne Røhr Fehn, rådgiver barnehage
  Tlf.nr.: 957 01 388, e-post: marianne.fehn@fug.no
 • Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver skole
  Tlf.nr.: 969 49 672, e-post: gbl@fug.no
 • Torill Braaten, seniorrådgiver skole
  Tlf.nr.: 969 49 671, e-post: tob@fug.no
  Kjersti Falck, rådgiver skole
  Tlf.nr.: 969 49 674, e-post: kjf@fug.no 
 • Asbjørn Tolo, rådgiver skole
  Tlf.nr.: 905 12 306, asbjorn.tolo@fug.no
 • Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver
   Tlf.nr.: 901 17 452, e-post: ani@fug.no
 • Turid Reiche, seniorkonsulent
  Tlf.nr.: 969 49 673, e-post: tur@fug.no
 • Jørn Aabø, seniorkonsulent
  Tlf.nr.: 452 63 807, e-post: jorn.aabo@fug.no

  Ønsker du rådgivning, ring 477 99 200 eller send e-post til post@fug.no / post@fubhg.no

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark

Telefon: 477 99 200
www.fug.no
post@fug.no  
post@fubhg.no

Besøksadresse: Lundevegen 3, Bø

Fakturaadresse: 989628011 (efaktura) eller fakturamottak@fug.no  
NB! Vår bestillerreferanse må være påført fakturaen.
 
Org.nr.: 989 628 011
Kontonr.: 7694 05 12847