2011 har vært et spennende år med mange oppgaver. FUGs årlige foreldrekonferanse samlet 100 deltagere som fikk ny inspirasjon i sitt arbeid. FUG har også deltatt på konferanser og møter i EPA (European Parents’ Association).

I det nordiske samarbeidet har det vært sterkt fokus på frafall i videregående opplæring i de nordiske landene, og på å lage en ressurspakke for arbeidet med samarbeid hjem-skole i lærerutdanningen. Ressurspakken er ferdig og ligger med eget banner på FUGs hjemmeside.

Det har vært mange viktige høringer som har engasjert utvalget. I alt har FUG gitt innspill til 18 høringer. Stortingsmeldingen om ungdomstrinnet, Motivasjon, Mestring og Muligheter skapte stort engasjement i utvalget, etter at vi hadde bidratt i prosessen fram mot en ferdig melding.
 

Samarbeid

FUG deltok i 20 arbeids- og referansegrupper på nasjonalt nivå i 2011. Vi har også hatt jevnlige møter med Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS og andre om skolepolitiske saker av felles interesse.

FUG har hatt et tett samarbeid med KS for å ansvarliggjøre skoleeiere for å sikre de lovpålagte rådsorganene. FUG og KS har i 2011 påbegynt et prosjekt om tverrfaglige beredskapsteam mot mobbing i kommunene, som vil bli videreført i 2012.

FUG har i 2011 hatt 537 henvendelser på telefon og e-post fra enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre. Dette er en viktig oppgave for FUG. Vi har hatt flest henvendelser om  læringsmiljøet. Det siste året har vi også hatt flere vanskelige saker som vi har fulgt over tid og som fortsatt ikke har funnet noen god løsning.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i FUG har skjedd i tråd med vedtatt Kommunikasjonspolitikk og strategier for media, nett og sosiale medier.

FUGs nettside har gjennom hele året hatt en jevn økning i trafikken i forhold til 2010. Vi ser at trafikken er spesielt stor på høsten. Totalt har fug.no hatt 65 262 besøk i 2011; de mest besøkte sidene er hjem-skole-samarbeid, materiell og FAU.

I juni ble det foretatt en evaluering av fug.no, inkludert en kvalitativ brukertest med foreldre. Hovedinntrykket er at fug.no er oversiktlig og har mye nyttig stoff. Men enkelte forbedringer i forhold til blant annet førstesiden vil bli gjort i 2012.

Vi har håndtert over 80 henvendelser fra media til FUG i 2011. I slutten av april ble FUG etablert på Facebook. 

Les FUGs årsrapport 2011 her.
Tidligere års rapporter finner du i høyremargen.