Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Årsrapportene fra FUG

Her på denne siden vil du finne FUGs årsrapporter (se også liste til høyre).
Nytt FUG 2016 - 2019

Stor aktivitet i første FUG-år

2016 var det første året for det sittende FUG-utvalg og aktiviteten har vært høy. Blant de prioriterte sakene er godt læringsmiljø, tilpasset opplæring, spesialundervisning, opplæring av tillitsvalgte foreldre og økt satsing på hjem-skole-samarbeid i lærer- og rektorutdanningene.

2017-05-31
Siste FUG-møte 2015

2015: Eit hektisk år for FUG

Det siste året i perioden for FUG-utvalet (2012–2015) har vore hektisk på mange arenaer. Både utval og sekretariat har løfta fram foreldreperspektivet og gitt råd og rettleiing til foreldre og myndigheiter i ei rekkje saker.

2016-05-25
FUG og rektor ved samisk videregående og reindriftsskole

Aktivt og spennande år for FUG

2014 har vore eit spennande år med mange oppgåver for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG). Utvalet har gjennom året vore ei tydeleg foreldrestemme og har gjort FUG meir synlege.

2015-06-08
FUG lederskifte 2013

Årsrapporten 2013

2013 har vært et spennende år for FUG med mange oppgaver. Utvalget opplever at vi gjennom dette året har vært en tydelig foreldrestemme og gjort FUG mer synlig.

2014-07-01
Fra FUGs Foreldreting 2012

Årsmeldinga for FUG 2012

2012 har vore det første året for dette utvalet (2012–2015), og det har vore eit spennande år med mange oppgåver. Utvalet opplever at vi gjennom dette året har vore ei tydeleg foreldrestemme, og at vi har gjort FUG synlegare. Den nye FUG-leiaren har og fått etablert seg som ei kjent og ofte brukt kjelde av media.
2013-04-09

Årsrapport 2011

2011 var det siste året for dette utvalget (2008-2011). For hele fireårsperioden opplever utvalget at de har lyktes med å være en tydelig foreldrestemme og gjøre FUG mer synlig. Ny logo, nytt nettsted, målrettet materiell, SkapDialog-prosjektet, vellykkede foreldrekonferanser, mange foredrag, medieoppslag og nye kontakter har bidratt til at vi ser tilbake på fireårsperioden med stolthet.

2012-02-24