Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Barn med behov for ekstra utfordringer

Barn som har høy IQ, tenker ofte annerledes enn gjennomsnittseleven. Som alle barn trenger de aksept, respekt og forståelse for sine behov. Skolen skal gi alle barn tilpasset opplæring. Om disse barna ikke får ekstra utfordringer, kan de ofte bli problembarn for skolen.

Høyt begavede kan bli skoletapere
Forskning viser at de barna som blir betegnet som ”skoleflinke” av lærerne, sjelden er de som kan betegnes som høyest begavet. De høyest begavede blir dessverre i en del tilfeller skoletapere. Høyt begavede barn er ingen ensartet gruppe. Å gi dem et tilfredsstillende tilbud slik at de tross sine forutsetninger ikke blir tapere i skolen, er en utfordring. 

Voksne kan lett misforstå og tro at de er kranglete og i opposisjon fordi de ikke tilpasser seg og adlyder. Ulike kilder angir at de 2–5 prosentene som har høyest IQ, er i faresonen. Dette tilsvarer omtrent 1200 barn hvert år i Norge. Minst en halv prosent, eller rundt 300, får alvorlige lærings- eller trivselsproblemer på grunn av dette.

Tilpasset opplæring
Det fremgår av opplæringsloven § 1-3 at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Dette gjelder også faglig sterke elever. Lærerne og skolene må sørge for at alle elever får utfordringer og noe å strekke seg mot. 

Kjennetegn ved evnerike barn
 
Flinke elever                                     Evnerike elever
Kan svarene Stiller spørsmålene
Er interesserte Er ekstremt nysgjerrige
Arbeider hardt Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt
Svarer på spørsmål Diskuterer detaljer og er omstendelige
Befinner seg i toppen av klassen Er forut for klassen
Lytter med interesse Viser sterke holdninger og synspunkter
Lærer lett Kan det allerede
Har det fint med jevnaldrende Foretrekker voksne
Er mottagelige Er intense
Kopierer nøyaktig Skaper nytt
Liker å gå på skole Liker å lære
Mottar informasjon Bearbeider informasjon
Er teknikere Er oppfinnere
Liker logisk oppbygget læring Trives med kompleksitet
Er bevisste Er ivrig observerende
Er tilfreds med egen læring Er meget selvkritiske
 Kilde: Boken "Våre evnerike barn" Høyskoleforlaget