Høyt begavede kan bli skoletapere

Forskning viser at de barna som blir betegnet som ”skoleflinke” av lærerne, sjelden er de som kan betegnes som høyest begavet. De høyest begavede blir dessverre i en del tilfeller skoletapere. Høyt begavede barn er ingen ensartet gruppe. Å gi dem et tilfredsstillende tilbud slik at de tross sine forutsetninger ikke blir tapere i skolen, er en utfordring. 

Voksne kan lett misforstå og tro at de er kranglete og i opposisjon fordi de ikke tilpasser seg og adlyder. Ulike kilder angir at de 2–5 prosentene som har høyest IQ, er i faresonen. Dette tilsvarer omtrent 1200 barn hvert år i Norge. Minst en halv prosent, eller rundt 300, får alvorlige lærings- eller trivselsproblemer på grunn av dette.

Tilpasset opplæring

Det fremgår av opplæringsloven § 1-3 at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Dette gjelder også faglig sterke elever. Lærerne og skolene må sørge for at alle elever får utfordringer og noe å strekke seg mot.

Kjennetegn ved evnerike barn


 Flinke elever                          Evnerike elever

Kan svarene

Stiller spørsmålene

Er interesserte

Er ekstremt nysgjerrige

Arbeider hardt

Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt

Svarer på spørsmål

Diskuterer detaljer og er omstendelige

Befinner seg i toppen av klassen

Er forut for klassen

Lytter med interesse

Viser sterke holdninger og synspunkter

Lærer lett

Kan det allerede

Har det fint med jevnaldrende

Foretrekker voksne

Er mottagelige

Er intense

Kopierer nøyaktig

Skaper nytt

Liker å gå på skole

Liker å lære

Mottar informasjon

Bearbeider informasjon

Er teknikere

Er oppfinnere

Liker logisk oppbygget læring

Trives med kompleksitet

Er bevisste

Er ivrig observerende

Er tilfreds med egen læring

Er meget selvkritiske

Kilde: Boken "Våre evnerike barn" Høyskoleforlaget