Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er likeverdig opplæring?

Skolen bruker begrepet "Likeverdig opplæring". Hva er det?

Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Hva er forskjellen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Hvem har rett til spesialundervisning?

Min sønn i tredje klasse sliter med dysleksi. Han greier ikke å følge med i timene fordi han leser så sakte. Han er ellers normalt begavet.  Har han rett på spesialundervisning?

Har mitt barn rett til spesialundervisning?

Jeg lurer på om barnet mitt har rett til spesialundervisning.

Hva er sakkyndig vurdering?

Vi får høre fra skolen at det må foretas en sakkyndig vurdering før en elev kan få tilbud om spesialundervisning. Hva er det?

Hva er en IOP?

Noen foreldre fortalte meg at barn med spesielle behov får en IOP. Hva er det?

Kan jeg som fostermor ta kontakt med skolen?

Vi har fått en fostersønn og vet at vi har de samme rettigheter som biologiske foreldre når det gjelder kontakt med skolen. Vi har rukket å bli veldig glad i ham, men ser at han har bagasje som kan skape konflikter. Skal jeg vente og se hvordan det går, eller kan jeg ta kontakt med skolen for at de kan legge tilrette?