Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Jeg er fostermor og lurer på kontakten med skolen

Vi har fått en fostersønn og vet at vi har de samme rettigheter som biologiske foreldre når det gjelder kontakt med skolen. Vi har rukket å bli veldig glad i ham, men ser at han har bagasje som kan skape konflikter. Skal jeg vente og se hvordan det går, eller kan jeg ta kontakt med skolen for at de kan legge tilrette?

Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering?

Har mitt barn rett til spesialundervisning?

Jeg lurer på om barnet mitt har rett til spesialundervisning.