Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Finnes det litteratur om evnerike barn?

Jeg hører at noen barn er evnerike. Finnes det litteratur om disse barna?

Hva kan vi forvente av skolen når det gjelder opplæring av evnerike barn?

Jeg har et evnerikt barn som ikke får nytte av den ordinære undervisningen i klassen. Hva kan jeg forvente av skolen?

Hva kjennetegner evnerike barn?

På skolen vår blir noen barn omtalt som evnerike. Hva kjennetegner disse barna?

Hva er likeverdig opplæring?

Skolen bruker begrepet "Likeverdig opplæring". Hva er det?

Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Hva er forskjellen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Hvem har rett til spesialundervisning?

Min sønn i tredje klasse sliter med dysleksi. Han greier ikke å følge med i timene fordi han leser så sakte. Han er ellers normalt begavet.  Har han rett på spesialundervisning?

Har mitt barn rett til spesialundervisning?

Jeg lurer på om barnet mitt har rett til spesialundervisning.

Hva er sakkyndig vurdering?

Vi får høre fra skolen at det må foretas en sakkyndig vurdering før en elev kan få tilbud om spesialundervisning. Hva er det?

Hva er en IOP?

Noen foreldre fortalte meg at barn med spesielle behov får en IOP. Hva er det?