Brenna har uttalt seg til Dagsavisen i anledning debatten om at to av tre minoritetsbarn i Oslo-skolen har språkproblemer. 31. mars skrev samme avis at minoritetsbarn i Oslo ved skolestart ligger et helt år bak norskspråklige elever i sin språkutvikling.

SVs Akhtar Chaudrey mener minoritetsforeldre må slutte å ta ungene ut av skolen og barnehagen for lange utenlandsopphold. Rundt 14.000 av 21.600 minoritetsbarn har vedtak om særskilt opplæring på grunn av språkproblemer i Oslo, i følge tall fra Utdanningsetaten.

Tre måneder i strekk

- Jeg har sett eksempler på foreldre som tar alle barna sine ut av skolen mange ganger opp igjennom hele grunnopplæringen, ofte for tre måneder om gangen. Begrunnelsen er at barna skal lære kultur og tilbringe tid med, slektninger, sier Brenna til Dagsavisen.

Hun mener problemene det medfører ofte blir bagatellisert ved å vise til at særlig jenter skal jobbe i butikk eller gifte seg når de blir 18 år. 

- Jeg mener denne praksisen ødelegger barnas framtidsmuligheter i Norge, sier hun.
 

Ta mer grep

Loveleen Brenna mener også innvandrerorganisasjoneen i Norge må ta mer grep og ansvarliggjøre minoritetsforeldrene om konsekvensene av å holde barna utenfor et norsk miljø.

- Mange foreldre er mest bekymret for at barna deres ikke skal lære seg morsmålet, og tenker at norsk lærer de seg uansett. Faktum er at skolen alene aldri kan lukke igjen det gapet som skapes i løpet av barnas seks første leveår, sier Brenna til Dagsavisen.