Å føle at man hører til og bli inkludert, er noe av det aller viktigste for barn. Det er vondt å kjenne at man ikke blir invitert i bursdager eller andre sosiale arrangementer og feiringer, eller at ingen vil komme når man inviterer. Det å bli holdt utenfor er en av de vanligste formene for mobbing.
 

Gode råd for å arrangere en inkluderende barnebursdag/fest
 

 • Inviter alle, enten hele kontaktgruppen eller bare jentene eller bare guttene. Snakk med barna om hvorfor det er viktig å inkludere flere enn bare de barna de leker mest med
 • Har dere liten plass til å feire hjemme? Ta kontakt med kontaktlærer/ansvarlig leder på trinnet om mulighet for å låne skolens lokaler
 • Synes dere det blir dyrt å invitere alle? Sjekk om det går an å holde feiringen sammen med noen andre av barna i kontaktgruppen
 • Når dere inviterer til barnebursdag, send invitasjonen ut i flere kanaler: kort, e-post, SMS eller andre felleskanaler
 • Be om tilbakemelding fra foreldrene uansett om barnet kan komme eller ikke. Da må alle foreldrene forholde seg til invitasjonen. Send gjerne påminnelser for å sørge for at alle har fått det med seg
 • Oppfordre barnet ditt til å gå i bursdag, selv om han/hun sier han ikke vil. Snakk med barnet om hvorfor hun ikke vil i bursdag, og om hvor viktig det er å delta i andres bursdager, og hvordan det oppleves hvis mange ikke kommer
 • Snakk om feiringer på foreldremøter. Bli enig med de andre foreldrene om et maks. beløp når det gjelder gave, og snakk om at eventuelle matpreferanser og allergier vil tas hensyn til
 • Gi beskjed uansett om barnet ditt kan eller ikke kan komme, og fortell gjerne om grunnen, slik at hun som inviterte ikke må lure på hvorfor noen ikke kom
 • Informer kontaktlæreren om feiringer. Skolen og lærerne er ofte de som kan oppdage forløpet til eksklusjon og mobbing, eller systematikk i mobbingen. Derfor kan skolen være en viktig samarbeidspart for foreldrene også når det gjelder bursdager
   

Hva kan være grunnen til at noen ikke kommer?

Det kan være veldig trist for barn og ungdom når mange ikke kommer i en bursdag. Men ofte er det ikke vond vilje eller mobbing som gjør at noen ikke kommer. Da er det viktig at man som  foreldre hjelper til med å finne ut grunnen til det som er skjedd:

Sjekk hva som er skjedd med invitasjonen

Er den kommet frem? Har fristen og din kontaktinfo vært tydelig nok? Er det andre konkurrerende arrangement som skjer denne dagen og som kolliderer med festen?

Er det de voksne som har glemt å gi beskjed?

Det er ikke alltid vond vilje eller mobbing som ligger bak når noen uteblir fra bursdag. Det kan være stressede og uoppmerksomme voksne som er årsaken, og som glemmer å si i fra. Dette kan foreldrene snakke om og bli enige om på foreldremøte

Skjer det om igjen med de samme barna? 

Hvis de voksne ser at det skjer flere ganger at noen i en gruppe/klasse blir holdt utenfor, ikke blir invitert i feiringer, får beskjed om at de er invitert, men at de helst ikke bør komme, eller at ingen kommer til dem når de har invitert, så må de voksne reagere: Snakk med kontaktlærer og eventuelt andre foreldre om det som skjer. Skolen har plikt til å sørge for at elevene har det godt og trygt på skolen og ikke opplever mobbing. 

 

Foreldre er viktige for skolemiljøet

Voksne er viktige for å skape et godt miljø, og kan gjøre sånn at flere barn føler seg inkludert. Se denne lille filmen om det

Når foreldrene kjenner hverandre er det lettere å gi beskjeder og snakke om ting som skjer i skolesammenheng og på fritiden.

Les om hva du kan gjøre for å skape et godt klassemiljø

Her er noen gode eksempler fra Arendal og Kristiansand