Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Barnet hjemme

De verdier og forventninger som foreldrene signaliserer hjemme, betyr mye for barna. Det gjelder både i forhold til skolearbeid og læring, men også i forhold til barnas aktiviteter og sosiale relasjoner utenfor skolen.

Foreldre som engasjerer seg i samtale med barnet, som viser interesse for hva det holder på med, og som oppmuntrer barnet med skolearbeidet, vil også bidra til god læring. Det er viktigere at foreldrene stiller spørsmål om hva de gjør på skolen, enn at de har svarene på det faglige.

På denne siden er det hjelp å finne for foreldre som av ulike årsaker trenger å hjelpe barna med fag og forståelse. Det er viktig å ta opp problemer med kontakt- eller faglærer.

At de voksne snakker positivt om skolen, lærerne, venner og andre betyr mye. Det gjelder enten man sitter rundt middagsbordet eller ytrer seg i sosiale medier. Voksne er uansett rollemodeller for barna sine i alt de sier, skriver og gjør.

Oppvektsrapporten
Det kan være mye nyttig å hente for foreldre om barns oppvekstvilkår i Norge i denne rapporten. Den gir ut årlig av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Her er Oppvekstrapporten 2013.