Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Barnet på skolen

Barna våre tilbringer mye tid på skolen. For oss foreldre er det derfor viktig å vite noe om skolens innhold og rutiner. Enten det gjelder mobbing, spesielle behov eller andre områder, så ønsker vi å være orientert. Da er det også lettere for oss å spørre og følge med på hva som skjer i skolehverdagen.

Skole og foreldre arbeider for samme sak; at barna skal lære, og at de skal ha det bra på skolen. Foreldrenes bidrag til dette er så viktig at utdanningsdirektoratet har tatt det med som ett av fire punkter for et godt læringsmiljø. Disse punktene bygger på hva forskningen viser er viktig:

  • Klasseledelse
  • Elevrelasjoner
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Organisasjon og ledelse

Selv om foreldre ikke er tilstede på skolen, så har de en viktig innvirkning på barnas hverdag gjennom spørsmål, oppfølging, samarbeid med skolen og som rollemodeller.