Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Benedicte Bergseng Mælan er død

Benedicte Mælan, portrettbilde

Benedicte Bergseng Mælan, varamedlem i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), døde 27. desember 2017 etter kort tids sykdom, bare 48 år gammel. Dette var en svært trist beskjed å få for både sekretariat og utvalg.

Vi hadde gleden av å jobbe sammen med Benedicte i to år, og hun har vært et sentralt medlem av utvalget. I disse to årene har vi møtt et menneske som ikke bare ga av seg selv, som var vennlig, inkluderende, raus og morsom, men vi har også kunnet gjøre oss nytte av hennes store arbeidskapasitet, hennes dyktighet og pålitelighet.

Benedicte hadde evnen til å reflektere og sortere i kompliserte spørsmål og finne frem til kjernen i en problemstilling, noe som har vært nyttig og viktig for våre mange diskusjoner. Hvis Benedicte var med i et arbeid kunne vi være sikre på at det hun bidro med hadde høy kvalitet, enten det var et skriftlig dokument eller når hun fremførte et budskap muntlig på våre vegne.

Benedicte hadde mange år bak seg med tillitsverv i skolen og hun brant for FUG-arbeidet og for dyktiggjøring av foreldrene til beste for barna. Hun var opptatt av brukerne og medvirkning – av elevene, barn og unges opplæring og trivsel, samt hvordan foreldrene skulle få et godt samarbeid med skolen - for å støtte barna i deres læring.

Vi i utvalget, og sekretariatet, vil savne Benedicte dypt i det videre arbeidet vårt. Våre tanker går også til Benedictes etterlatte, barna hennes Julie, Håkon og Henrik som mistet sin mamma alt for tidlig.

Vi lyser fred over Benedictes minne.

På vegne av utvalg og sekretariat
Gunn Iren Müller, FUG-leder