Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Brukerundersøkelsene er nå åpne

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen er åpne for gjennomføring fra mandag 17. januar til fredag 29. april. Det er skolelederne som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, men det er viktig at foreldre også etterspør og følger med for å sikre at flest mulig får gjennomført undersøkelsene.

Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser gir elever, lærlinger, lærere, instruktører og foresatte mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen.

Det er skoleeiere som har hovedansvaret for at den enkelte skole gjennomfører undersøkelsene, mens skoleledere må forberede gjennomføringen av og følge opp resultatene fra undersøkelsene. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) kan være en ressurs i planlegging og gjennomføring av Foreldreundersøkelsen.
 

Se lenke for mer informasjon her