Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Brukerundersøkelser i skolen

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og 1. videregående hvert år. Lærerundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er ikke obligatorisk for skolen å tilby. Det er heller ikke lærlingundersøkelsen eller lærebedriftundersøkelsen. Alle undersøkelsene handler om trivsel og læringsmiljø. Om alle benyttes, har skolens rådsorganer et godt grunnlag for å se hva som er bra ved skolen og hva som kan bli bedre. Det må man i fellesskap arbeide for å gjøre noe med. Både skolens ansatte, ledelse, foreldre og elever har ansvar for å bidra til et godt læringsmiljø.

FAU bør drøfte resultatene av undersøkelsene og forberede spørsmål til skolens ledelse om hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre resultatene. FAU bør også drøfte spesielt hvordan alle foreldre kan engasjeres for å bidra til et best mulig læringsmiljø.