De øvrige medlemmene i utvalget blir: Christian Hellevang (nestleder) fra Ås, Ubah Abduqadir fra Oslo, Laila Aleksandersen Nutti, Kautokeino, Synøve Buan, Oslo, Ingrid Elisabeth Strengen Gundersen, Eidsberg og Øyvind Næss, Ørland. Varamedlemmer blir Tom Wennemo, Herøy og Helge Woie Arendal. 

- Jeg ser fram til å lede det viktige arbeidet med å få flere foreldre til å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet. Spesielt håper jeg at enda flere fedre vil engasjere seg aktivt fremover, sier Christopher Beckham.
 

Foreldrestemmen

Beckham er selv far til en datter på 13 og en sønn på 8 år. Han overtar ledervervet etter å ha vært medlem av sittende utvalg siden 2008.

Til daglig jobber han som faglig sekretær i LO i Bergen og Omland, og han representerer AP i Fylkestinget i Hordaland i inneværende periode. Han er også medlem av Kultur og ressursutvalget i Hordaland.

- Det er en viktig oppgave for FUG å bringe foreldrestemmen inn dit beslutningene om skolepolitikk fattes. Og FUG skal fortsatt jobbe for at vi får lovfestet kommunale foreldreutvalg (KFU) i kommunene, legger han til. 

- Jeg vil gratulere Christopher Beckham og det nye utvalget med oppnevnelsen. Alle foreldre har en drøm og et ønske om at barna skal få en god oppvekst og skolegang. For at dette skal gå i oppfyllelse, kreves det en god dialog mellom hjemmet og skolen. FUG har aldri «mistet barnet av synet» når de har fremmet og målbåret foreldrestemmen. Foreldreperspektivet er FUGs fokus. Jeg ønsker Christopher lykke til med det spennende, givende og viktige arbeidet, sier FUG-leder Loveleen Brenna, som går av ved nyttår etter åtte år som FUG-leder.

Se offisielt fra statsråd her