Hjertelig velkommen-skole
Hjertelig velkommen-skole

Skolen markerte nyheten for elever, ansatte og foreldre 11. mars. Ansatte og elever ved skolen er både verter og gjester samtidig. Vertskapsprogrammet for skolen har hentet inspirasjon fra reiselivet.

- Vertskap er et kjent begrep i reiselivsnæringen og vi har ønsket å utvikle en modell for vertskapsarbeid i en skole, hvor elever og lærere er både gjester og verter på samme tid, forteller rektor Gro Kristiansen.

Temaer som er løftet frem er: Hvordan møter vi hverandre i skolegården? Hvordan tar vi imot nye elever? Kort sagt: Hvordan er vi i møte med hverandre, forteller hun.

Elever ved Rolsløkken skole

Trivselsregler

Elevene har selv jobbet frem vertskapstiltakene. De har blant annet drøftet og dramatisert hvordan man tar i mot en ny elev eller vikar i klassen. Elevrådet ved skolen har også blitt enige om tre trivselsregler som skal gjelde for alle barn på skolen.

Programmet skal skape stolte ambassadører for skolen, Hamar kommune og Hamarregionen. Det er et samarbeid mellom Hamarregionen Reiselivs «Vertskapsprosjektet» og Hamarregionen Utviklings prosjekt «Nordens beste innlandsregioner».

Det er første gang at et slikt program prøves ut i skolen.

Holdninger og verdier

Programmet har hatt fokus på hvordan elevene kan bli enda mer bevisste på hvordan hver enkelt har ansvar for at alle føler seg velkommen på skolen.

Dette igjen knytter skolen opp til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, der holdnings- og verdiskapende arbeid er sentralt som en del av skolens oppdrag i samarbeid med foresatte.

- Gode skoler er viktig for regionen, blant annet fordi de gjør oss attraktive for innflyttere. Hjertevarme og vennlighet skal gjøre Rollsløkken skole attraktiv, sier utviklerne.