Nasjonal prøve i lesning på 5., 8. og 9. trinn
I år er det nasjonal prøve i lesing som skal gjennomføres først. Som tidligere år er dette en papirprøve. Det er satt av en dag til gjennomføring av denne prøven. Elever som er syke eller har fravær av andre årsaker denne dagen, skal få mulighet til å ta prøven på et senere tidspunkt.

Nasjonal prøve i engelsk på 5. og 8. trinn
Det satt av en uke til gjennomføringen av den elektroniske prøven i engelsk på 5. trinn og en uke til den elektroniske prøven på 8. trinn. For elever med fravær i de ordinære gjennomføringsukene vil det være mulig for disse elevene å ta prøven i løpet av en påfølgende reserveuke.

Nasjonal prøve i regning på 5. 8. og 9. trinn
Det er satt av en uke til nasjonal prøve i regning på 5. trinn, mens det er to uker for prøvene i regning på 8. og 9. trinn. For elever med fravær i de ordinære gjennomføringsukene vil det være mulig for disse elevene å ta prøven i løpet av en påfølgende reserveuke. De nasjonale prøvene i regning er elektroniske.

Datoene for gjennomføring finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.