Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Den utfordrende samtalen

Både skole og foreldre kan oppleve situasjoner og samtaler som er vanskelige. Denne filmen tar for seg en konkret situasjon der en gutt ikke trives og uteblir fra undervisningen. De tiltakene som er satt inn fungerer ikke, og foreldrene blir innkalt til samtale. Filmen viser hvordan kontaktlærer blir tryggere i situasjonen fordi hun har et system rundt seg på skolen hvor hun kan søke råd og veiledning. Hun forbereder seg til den utfordrende samtalen i samarbeid med rektor og sosiallærer.

Filmen gir konkrete tips til hvordan læreren bør ta initiativ til slike samtaler og hvordan lede de underveis. Filmen gir også foreldre et innblikk i hva de kan forvente av profesjonalitet fra skolen i en slik situasjon. Flere fagfolk bidrar med sine råd i filmen. Blant annet må det være et system på skolen for hvordan vanskelige situasjoner skal håndteres. Når foreldrene inviteres til samtale, må skolen spørre foreldrene hvilke instanser de ønsker å ha med og informere om hvem som deltar på møtet fra skolens side. På møtet må skolen ikke tolke situasjoner, men beskrive dem så konkret som mulig - det er ikke skolens oppgave å diagnostisere.