Svar:

Du er dessverre ikke den eneste som opplever det slik. Mange kvier seg for å ta på seg verv, enten har de det for travelt, eller så har de ikke selvtillit til å melde seg.

For å få foreldrene med, må dere ha reell medvirkning. FAU er et rådgivende organ og kan ikke bestemme mye på skolen, men allikevel kan man oppleve at man blir lyttet til, tatt på alvor og at FAU har betydning for skolens utvikling. Noen rektorer er tydelige på at de ikke kan drive skolen uten foreldrenes medvirkning. Det er foreldrene som kjenner barna best, og gjennom FAU kan foreldre drive et aktivt påvirkningsarbeid. Så før du slutter, vil det være en god idè å ta dette opp med skolens ledelse. Noen rektorer ønsker all makt og vil gjerne også styre FAU. Da er det vanskelig å få begeistrede og engasjerte foreldre.

Både du, FAU, skolens ledelse og andre foreldre må prøve å skape begeistring for det å engasjere seg. Pek på hvor mye dette betyr for ungene. Man bidrar for å gjøre sine barns skole bedre. De fleste barn opplever det også positivt at det de driver med er så viktig for foreldrene at foreldrene bruker mye tid på å engasjere seg. I tillegg opplever de aller fleste som tar på seg verv i FAU at de får mye igjen for det selv.

Det er lurt å starte rekruttering tidlig, både til FAU og til vervet som leder av FAU. Da kan den som skal overta få litt tid til overlapping og opplæring. Noen FAU har som fast regel at den som blir valgt til nestleder, rykker opp til leder ved neste valg. Da har man en god innlæringsperiode.