Dette er en viktig del av FUGs mandat om å gi råd og veiledning både til foreldre og utdanningsmyndighetene om saker som gjelder hjem-skole-samarbeid.

I sidemenyen til venstre finner du våre synspunkter sortert etter ytringsform og årstall.