Mandag 5. september gikk startskuddet for kampanjen ”Sett fokus på nettbølling” om digital mobbing. Bak denne står alle som har skrevet under Manifest mot mobbing 2011-14.

I foreldreutvalgene for grunnopplæringen (FUG) og barnehager (FUB) står mobbing som tema høyt på dagsorden. Mange fortvilte foreldre tar kontakt med FUG om alle former for mobbing. Totalt fikk FUG 56 henvendelser fra foreldre om mobbing i fjor.

- Den digitale mobbingen er både usynlig og feig. Mobberne slipper å se den som mobbes i øynene, og ordbruken kan ofte være mer krass og krenkende enn i tale. Mange opplever også at slike digitale meldinger spres til et stort nettverk, sier Loveleen Brenna.

Hun vet at mobbing på nett og via mobiltelefon bare er en av flere metoder som mobbere bruker mot ofrene.

- Ikke gå i skyttergraven

- Vi foreldre må gå i oss selv i forhold til hvordan vi snakker og omtaler andre. Det er her grunnlaget legges for våre barns adferd og holdninger. Vi er forbilder – og vi har et stort ansvar for å forebygge mobbing, sier Jensen.

De to er opptatt av at når mobbing først er avdekket, og våre egne barn viser seg å være involvert, må vi ikke gå i skyttergraven:

- Det er så lett å gå i forsvar for sitt eget barn, fordi det sitter i ryggmargen at vi skal beskytte og hjelpe barna våre. Men vi må ha en åpen holdning til å få løst konflikten konstruktivt. Vi må våge å gå inn i situasjonen og være åpne og tydelige på at mobbing er uakseptabelt – uansett hvem mobberen er, sier Loveleen Brenna.

- I tillegg gjør vi våre barn en bjørnetjeneste når vi fornekter at egne barn kan være mobbere, ingen ønsker vel at barna våre skal inneha disse negative holdningene? legger Lena Jensen til.

Følg med!

Lederne for FUG og FUB oppfordrer alle foreldre til å være våkne i forhold til barnas nettbruk og –vaner:- Gi beskjed hvis mobbing oppdages, ta initiativ til at mobbing settes høy på dagsorden på foreldremøter og i FAU, og sjekk at arbeidet med et godt psykososialt miljø prioriteres.

De appellerer også alle kommuner til å signere mobbemanifestet og sette i gang tiltak som skal forebygge og hindre mobbing lokalt.