Visning: A A A A A
Language Language Language

Digital mobbing

Alle typer erting og mobbing er vondt, men digital mobbing kan være ekstra ødeleggende og oppleves ekstra vanskelig fordi du ofte ikke kan se hvem som mobber. Bilder, video og tekst kan bli spredt raskt og forsvinner ikke.

Snapchat-symbolet (Foto: AFP)
(Foto: AFP)

Dagens barn og unge er født inn i den digitale hverdagen og de behersker teknologien med letthet. Kontakt via ulike sosiale medieplattformer er den måten de fleste kommuniserer  og oppdaterer hverandre på. Men med de nye kommunikasjonsformene, følger også uheldige sider, som uthenging og mobbing.

Anonym mobber

Et kjennetegn er at mobberen kan være anonym. Tidligere inneholdt mobbing ofte fysisk kontakt mellom mobber og offer, eller verbal mobbing ansikt til ansikt. Med den nye teknologien har dette i mange tilfeller forandret seg. Mobberen trenger ikke lenger ”vise ansiktet sitt” for offeret, og kan derfor være anonym. Det kan være vanskelig å stoppe mobbingen fordi offeret ofte ikke vet hvem mobberen er.

Vanskelig å slette digital mobbing

Digital mobbing kan være å sende stygge eller truende meldinger eller spre bilder eller video av andre i en situasjon som kan være svært nedverdigende for den som er utsatt. Dette er dessverre et problem mange barn og unge har opplevd. En konsekvens av digital mobbing er også at disse ordene, bildene eller videoene ikke bare kan slettes eller fjernes. Ofte er det slik at disse blir videresendt, og man mister kontrollen over hvor materialet befinner seg.

Store konsekvenser

Mange barn og unge forstår ikke at konsekvensene av slik mobbing kan bli langvarige, og følge offeret for mobbing gjennom lang tid, kanskje år. Mange tenker nok også at siden foreldre eller foresatte ikke ser det som foregår på nettet, vil det de gjør ikke få noen konsekvenser. Andre tenker nok at ting som skjer over nettet,  ikke er like alvorlig som det som skjer i virkeligheten.

Politianmeldes

Det er derfor viktig å snakke om at erting og mobbing som kanskje kan ha virket uskyldig i starten, kan gi langt større konsekvenser når det skjer digitalt. Er innholdet graverende nok, både kan og bør dette politianmeldes.

Politiet kan be om å få utlevert IP-adressen fra nettstedet. En IP-adresse er et elektronisk spor som kan fortelle om hvilken PC som bildet eller videoen ble lastet opp til nettet fra.

Vi anbefaler å følge Kripos Nettpatrulje på Facebook. De jobber med hvilken digital adferd som bryter med norsk lov og personvern.

Se også gode spørsmål og svar om bildespredning på nett hos ung.no

Handlingsplan mot mobbing

Mange skoler har et antimobbeprogram eller en handlingsplan mot mobbing som Ringsaker kommune. Som forelder kan du kontakte skolen for å høre hvordan disse planene etterleves av ledere og lærere ved skolen. Er du kjent med at det likevel skjer mobbing, er det relevant å foreslå at planene tas frem i lyset og oppdateres eller endres. Dette bør være et samarbeidsprosjekt mellom FAU/SMU og skolen. 

Konfliktrådet

Digital mobbing kan også bli behandlet i konfliktrådet i distriktet der du bor. Da må den eller de som har utført mobbing, stå til ansvar for det de har gjort.

Snakk med noen!

Uansett – dersom du opplever digital mobbing, bør du snakke med foreldre/foresatte eller kanskje med læreren eller sosialrådgiveren på skolen.

Foreldre er forbilder

I alt vi gjør, skriver og sier er foreldrene forbilder for sine barn. Dette gjelder selvsagt også i sosiale medier. FUG har fått henvedelser fra skoleansatte og foreldre om at foreldre snakker negativt om lærerne på Facebook, noe vi tar sterk avstand fra. 

Nettvett i foreldremøter

Digital mobbing og dømmekraft bør være tema i foreldremøter, uansett om tema er mobbing generelt eller skolens psykososiale miljø.

På sidene dubestemmer.no fra IKT-senteret fins gode filmer og materiell som kan brukes.

Mange skoler har besøk av Bruk Hue-kampanjen der både elevene (i skoletiden) og foreldrene (på kvelden) får sette samme film og blir utfordret på det samme budskapet og problemstillingene.

Se også hvordan Sarpsborg-skolene vil samarbeide med foreldrene og elevene mot digital mobbing.

Redd Barna har laget flere nettvettfilmer som kan være nyttige i foreldremøter.

Partnerskap mot mobbing

I skoleåret 2014–2015 var tema for Manifest mot mobbing-kampanjen (nå Partnerskap mot mobbing) digital mobbing med slagordet "Voksne skaper vennskap på nett".

Det nye Partnerskap mot mobbing (2016 - 2020) har som formål å finne gode tiltak for å hindre, avdekke og gripe inn mot mobbing og digital mobbing. FUG og FUB er med i partnerskapet.

Banner som peker til nullmobbing.no hos Utdanningsdirektoratet
(Foto: Udir)

Viktige lenker

Foreldre, elever og andre kan få mange gode råd om håndtering av både digital mobbing og mobbing generelt ved å sjekke ut disse nettstedene:

www.nullmobbing.no 

www.dubestemmer.no

www.brukhue.no

www.slettmeg.no

kripos.no


Veileder for foreldre med barn i sosiale medier