Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Digital mobbing

Alle typer erting og mobbing er vondt, men digital mobbing kan være ekstra ødeleggende og oppleves ekstra vanskelig fordi du ofte ikke kan se hvem som mobber. Bilder, video og tekst kan bli spredt raskt og forsvinner ikke.

Dagens barn og unge er i stor grad født inn i den digitale hverdagen og de behersker teknologien med letthet. SMS, MMS og chat via en rekke sosiale medieplattformer er den måte de fleste barn og unge kommuniserer med hverandre på. Her oppdaterer de seg om hva som har skjedd siden sist og deler oppturer og nedturer. Men med de nye kommunikasjonsformene, følger også de uheldige sidene, som uthenging og mobbing.

Anonym mobber

Et kjennetegn er at mobberen kan være anonym. Tidligere inneholdt mobbing ofte fysisk kontakt mellom mobber og offer, eller verbal mobbing ansikt til ansikt. Med den nye teknologien har dette i mange tilfeller forandret seg. Mobberen trenger ikke lenger ”vise ansiktet sitt” for offeret, og kan derfor være anonym. Det kan være vanskelig å stoppe mobbingen fordi offeret ofte ikke vet hvem mobberen er.

Vanskelig å slette digital mobbing

Digital mobbing kan være å sende stygge eller truende meldinger eller lage websider med bilder eller video av andre i en situasjon som kan være svært nedverdigende for den som er utsatt. Dette er dessverre et problem mange barn og unge har opplevd. En konsekvens av digital mobbing er også at disse ordene, bildene eller videoene ikke bare kan slettes eller fjernes. Ofte er det slik at disse blir videresendt, og man mister kontrollen over hvor materialet befinner seg.

Store konsekvenser

Mange barn og unge forstår ikke at konsekvensene av slik mobbing kan bli langvarige, og følge offeret for mobbing gjennom lang tid, kanskje år. Mange tenker nok også at siden foreldre eller foresatte ikke ser det som foregår på nettet, vil det de gjør ikke få noen konsekvenser. Andre tenker nok at ting som skjer over nettet,  ikke er like alvorlig som det som skjer i virkeligheten.

Politianmeldes

Det er derfor viktig å snakke om at erting og mobbing som kanskje kan ha virket uskyldig i starten, kan gi langt større konsekvenser når det skjer digitalt. Er innholdet graverende nok, både kan og bør dette politianmeldes.

Antimobbingprogram

Alle skoler i lander skal ha et antimobbeprogram slik at du som forelder kan kontakte skolen for å få gjort noe med dette problemet om dine barn opplever det. I noen tilfeller er mobbingen så stygg at man bør politianmelde den. Politiet kan be om å få utlevert IP-adressen fra nettstedet. En IP-adresse er et elektronisk spor som kan fortelle om hvilken PC som bildet eller videoen ble lastet opp til Internett fra.

Konfliktrådet

Digital mobbing kan også bli behandlet i konfliktrådet i distriktet der du bor. Da må den eller de som har utført mobbing, stå til ansvar for det de har gjort.

Snakk med noen!

Uansett – dersom du opplever digital mobbing, bør du snakke med foreldre/foresatte eller kanskje med læreren eller sosialrådgiveren på skolen.

Foreldre er forbilder

I alt vi gjør, skriver og sier er foreldrene forbilder for sine barn. Dette gjelder selvsagt også i sosiale medier. FUG har fått henvedelser fra skoleansatte og foreldre om at foreldre snakker negativt om lærerne på Facebook, noe utvalget tar sterk avstand fra. Se nettsak fra februar 2012 her.

Manifest mot mobbing 2014

I skoleåret 2014–2015 var tema for Manifest mot mobbing "Voksne skaper vennskap på nett". Det ligger mye nyttig materiell om digital mobbing på Utdanningsdirektoratets sider:

Her er lenke til kampanjen

Fra 2016 endret det tidligere Manifest mot mobbing navn til Partnerskap mot mobbing (2016 - 2021) med flere aktører inne i samarbeidet. FUG og FUB er fortsatt med.

http://www.udir.no/PageFiles/84521/voksne%20skaper%20vennskap%20p%c3%a5%20nett%20logo%20liggende%20CMYK.jpg
  

Tre viktige linker

Du kan få mange gode råd om håndtering av digital mobbing ved å sjekke ut disse nettstedene:
 

www.dubestemmer.no

www.brukhue.no

www.slettmeg.no


Veileder for foreldre med barn i sosiale medier.