Elsa Westergård ved Universitetet i Stavanger har forsket på desillusjonerte foreldre og foreldre som opplever å ikke bli hørt av skolen.

les presentasjonen her