Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Driftsstyre

Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ. Driftsstyret kan erstatte Samarbeidsutvalget.

Det er den enkelte kommune som vedtar innføring av driftsstyre ved skolene og som vedtar hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

  • Forslag til budsjett
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Fagplaner
  • Skolevurdering