Gunn Iren Müller portrett dyp grønn
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

På ungdomsskolen blandes klassene med elever fra to-tre barneskoler de fleste steder i landet, og det er tid for å få nye venner og finne sin plass i et nytt klassemiljø.

Foreldrene, som gjennom mange år har blitt kjent gjennom kjøring i bursdager, felles komitéer for sommerfester og annet som hører barneskolen til, starter nå helt på nytt. De er uten en arena for å bli skikkelig kjent med foreldrene til de nye vennene.

Dropp 10. klasseturen

Høstens første foreldremøte i klassen handler ofte først og fremst om å lage en tur- og dugnadskomité for å planlegge 10.-klassetur. Foreldrenes innsats (og penger dessverre) vil gå til å samle sammen nok penger til en flott tur på tampen av ungdomsskolen.

Det er dårlig bruk av foreldrenes ressurser. Ikke bare bryter man med gratisprinsippet. Man legger også mye tid og krefter i å få i stand en fin tur like før de går fra hverandre i 10. klasse, i stedet for å jobbe for et godt klassemiljø allerede fra første dag elevene møtes i 8. klasse. En eventuell turplanlegging for 10. kan man begynne å snakke om etter jul det siste året på ungdomsskolen.

Jeg vil oppfordre høstens åttendeklasseforeldre til å bli enige om å droppe turen og pengedugnadene og heller bruke tid og egeninnsats for å jobbe for et godt klassemiljø, og for å bli kjent med de andre foreldrene!

 

Elever på sykkeltur (Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Bli kjent – finn arenaer

Lag dere gode arenaene slik at den dagen det butter imot og det hadde vært fint å kunne tatt en prat før ting eskalerer, så vet man hvem man skal ringe og man kjenner hverandre godt nok til å ta den praten.
 
Hva med å planlegge en spillkveld i skolens aula eller gymsal? En tur i skogen med pølsegrilling og natursti er en annen mulighet. Foreldrenes interesser og fantasi er det som sikrer at man finner billige og inkluderende aktiviteter man kan få til i nærmiljøet for å bygge opp et godt miljø.

Jeg har tidligere fortalt om SaFMu, Samarbeid, Fokus og Muligheter, og det arbeidet foreldrene legger ned for å hjelpe ungdommene sine med skolearbeidet. Det er flott og bra å bistå elevene på den måten og det anbefales veldig at de som har kompetanse og kapasitet gjør det.

Det er viktig å merke seg at det initiativtaker Jul Halvard Olsen fremholdt som det viktigste grunnlaget for leksehjelp og mattemaraton var at man først bygde opp et godt miljø der alle var trygge og fornøyde og DET kan alle foreldre bidra til.

Foreldre i videregående

Det er for øvrig en gruppe til som har hatt en overgang nå og det er elevene som er startet på videregående skole. Benytt sjansen til å få med deg foreldremøter og foreldresamtaler der også.

Ungdommene skal foreta viktige valg, de skal kjenne på om de har valgt rett og de trenger foreldre som kan veilede og være samtalepartnere. Noen videregående skoler har et FAU, men ikke mange. Jeg håper flere vil engasjere seg og sørge for FAU på sine videregående skoler. Ungdommene våre trenger oss også i de årene.

Barn som løper i gresset
(Foto: Colourbox)

Godt nytt skoleår!

I løpet av kort tid vil alle grunnskoler i landet motta FUGs nye plakat om læringsmiljø og inkluderende skolemiljø. Der oppfordrer vi blant annet foreldrene til å være gode forbilder og til å engasjere seg i barnas skolehverdag.

Vi håper plakaten med tips om hva hver enkelt kan gjøre for å forebygge og hindre mobbing blir godt tatt imot.
 
God oppstart til alle, enten det er tilbake til noe kjent eller noe helt nytt!
 
Med vennlig hilsen Gunn Iren Müller, FUG-leder