Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler: Foreldre og skolen

Det er mange måter og arenaer foreldre kan samarbeide med skolen på til elevenes beste. De vanligste er kanskje foreldremøter, utviklingssamtaler og gjennom rådsorgan som FAU og SU. Men det finnes også andre tiltak som kan egne seg for samarbeid. Vi har samlet noen gode eksempler under.

Samarbeid mot mobbing:

Vi deler to gode eksempler på foreldrenes betydning i kampen mot mobbing på skolen.

Foreldrenettverk i Bergen

Plakatkampanje i Bærum

Nettvett:

På Fagereng skole i Tromsø og Hovedgården ungdomsskole i Asker tok elevene foreldrene i skole når det gjelder oppførsel på nett. De holdt foredrag på foreldremøter om plattformer de unge bruker i dag og om nettvett som alle kan lære noe av.

Nettvett-kvelden på Fagereng skole

Elevene lærte foreldre om nye plattformer på Hovedgården ungdomsskole

Senter for IKT i utdanningen tilbyr et nyttig verktøy som kan benyttes gratis av både foreldre og lærere. Nettsiden www.digitaldommekraft.no ble lansert i februar 2013 med støtte fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Siden er inndelt på klassenivå med konkrete mål og bakgrunnsinfo. Mye nyttig info også for foreldre for å kunne diskutere kildekritikk og nettvett med barna hjemme.

Oslo-standard for hjem-skolesamarbeid

Høsten 2014 innfører alle Osloskolene en felles standard for hvordan samarbeidet mellom hjem og skole skal være.

Oslo-standarden har tatt utgangspunkt i prosessen ved Østensjø skole som resulterte i et sju siders dokument som avklarer forventningene mellom hjem og skole på en god måte.

Les om Østensjø skoles arbeide her.

Les om Oslo-standarden her og last ned dokumentet fra artikkelen.

Foreldreskolen:

Storhamar skole på Hamar har fire kurskvelder for foreldre samtidig som barnet begynner på skolen. En unik måte å bli kjent med skolens ansatte, rutiner og ikke minst andre foreldre på helt fra starten.

Se filmen fra Storhamar her.

Gode nettsteder om hjem-skole-samarbeid:

Foreldrenes viktige rolle i skolehverdagen bør også være godt synlig på skolen nettsider. Vi synes disse to eksemplene fra Rogaland er spesielt gode:

Kampen skole i Rogaland

Engelsvoll skule i Rogaland

Legg spesielt merke til årshjulet for hjem-skole-samarbeidet som er lagt ut i høyremargen på Engelsvoll.

Mat i skolen:

På Alvøen skole i Bergen har foreldre og skolen samarbeidet om en svært vellykket hyggekveld for elever, foreldre og ansatte. God mat og quiz var noen av ingrediensene.

Les mer om Alvøen skole her.

Samarbeid om årshjul og temaer:

I Nittedal skulle en gruppe på ni personer fra skoleledelse og -etat, elever og foreldre se nærmere på opplæring av råd og utvalg på skolene. I tillegg skulle gruppa lage et årshjul for rådene/utvalgene og vurdere felles metodikk på foreldremøter og felles temaer for foreldremøter – på klassenivå/trinn og felles for skolen.

Resultatet ble denne flotte brukerveiledningen.

Matteopplæring:

FUGs hefte "Foreldre teller! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken?" inneholder gode råd til foreldre om hvordan de kan bistå sitt barn i matteundervisningen.

Heftet "Foreldre teller" kan lastes ned her.

Mattespillet DagonBox er en god ressurs for å lære elever algebra på en morsom måte - beregnet primært på ungdomsskoleelever. Det kan kjøpes i ulike varianter. Her en skolebrosjyre med informasjon om Dragonbox.

Verket skole i Moss

Etter å ha vært på skolebesøk på Verket skole i Moss, ønsker FUG å løfte fram blant annet hvordan skolen legger til rette for elevenes og foreldrenes medbestemmelse.

Skolen presenterer seg selv

Intervju med rektor på Verket skole

FAU på videregående

Det er ikke lovpålagt å ha et formelt foreldresamarbeid i videregående skole. Raufoss videregående er et unntak, og dette er et av få eksempler FUG kjenner til.

I desember 2013 holdt FUG-rådgiver Kjersti Falck foredrag her og ble imponert over systematikken i abeidet:

– Jeg ble imponert over hvordan de så på foreldrene som en ressurs og hadde fått formalisert et godt samarbeid. De hadde som mål at alle elever skal bestå og de var opptatt av at foreldre og skole må spille på lag for å oppnå dette, sier Falck.

Se FAUs nettside på Raufoss videregående skole, der vedtektene, årshjul og møteplan for FAU er lagt ut.

Se andre videregående skoler som har godt foreldresamarbeid her.

Strikkhopping, gutt
Strikkhopping

Bedre resultater med foreldrene på banen

På Blomdalen ungdomsskole i Mandal er det engasjerte foreldre som bryr seg om skoleresultater og trivsel. De driver et velorganisert prosjekt i samarbeid med elever og lærere. De ser tydelig resultater både faglig og sosialt. Dette er noe av det de lister opp:

  • Bedre klassemiljø / bedre samhold
  • Kulere med gode karakterer
  • Mindre uro i klassen
  • Elevene lærte av hverandre
  • Mange elever forbedret karakterene sine
  • Ingen går alene lenger

Les mer om prosjektet her:
http://www.fug.no/bedre-resultater-med-foreldrene-paa-banen.5569585.html

 

Moltemyr skole

Fleksibel ferie ved Moltemyr skole

På Moltemyr skole ved Arendal har de praktisert fleksibel ferie siden 2007. Det er de ti feriedagene i skolens høst- og vinterferie som kan brukes fleksibelt. Ordningen har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom skolens foreldre og skolens ledelse. Alle parter er svært fornøyde med ordningen.

Moltemyr skole er en skole med elever fra 1. til og med 10. trinn. Skolen har ca. 460 elever. Skolen underviser 200 dager i året, mens elever skal følge undervisning i 190 dager.

Skolen har ordinært fastsatt høstferie og vinterferie, men foreldrene kan ved begynnelsen av hvert semester velge å la sitt barn gå på skolen i de ordinære ferieukene for å benytte ferien fleksibelt, det vil si på et annet tidspunkt som passer for familien.

Ferieukene kan også tas ut sammenhengende, det vil si over to uker hvis familien varsler om dette ved skoleårets begynnelse.

Skjermede uker

Det er noen perioder i skoleåret som er skjermet for uttak av ferie på grunn av avvikling av tentamen og eksamen.  På denne måten har skolen en god forutsigbarhet, de vet hvor mange elever som skal ha undervisning, og kan sørge for nødvendig bemanning.

Familiene vet at de kan la barna ta fri i de ukene som de planlegger ferie. Skolen opplever at antallet søknader om fri utenfor skolens ordinære fridager har gått ned til et minimum og at nesten alle elever ved Moltemyr skole har undervisning i alle skoleårets 190 dager.

Ordinær undervisning

Skolen tilbyr tilnærmet ordinær undervisning for elevene som er på skolen i de tradisjonelle ferieukene.  Undervisningen blir sikret gjennom skolens periodeplaner.

Det er noen av skolens lærere som har ansvaret for undervisningen i ferieukene, og det er trinnets lærere som til vanlig har elevene som gjennomfører undervisningen i de ordinære ferieukene. Det er også trinnets lærere som har planleggingsansvaret.

Lærerne har avsatt felles planleggingstid til å forberede undervisningen i ferieukene. Skolen legger også til rette for at elevene kan holde seg oppdatert når de har ferie utenom de ordinære friukene.

Mange fordeler

Skolen ser mange fordeler ved ordningen. Foreldrene og elevene setter pris på fleksibiliteten. Det er cirka 23 % av skolens elever som benytter seg av tilbudet.

Det gir forutsigbarhet gjennom skoleåret, skolen vet når elever er til stede eller fraværende. Skolen slipper å bruke ressurser på å administrere søknader om fri utenom de ordinære feriene. Den fleksible ferieordningen har en kostnad tilsvarende omlag 0,3 % av skolens budsjett.

For mer informasjon besøk skolens hjemmeside her.