Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler: Foreldre og skolen

Det er mange måter og arenaer foreldre kan samarbeide med skolen på til elevenes beste. De vanligste er kanskje foreldremøter, utviklingssamtaler og gjennom rådsorgan som FAU og SU. Men det finnes også andre tiltak som kan egne seg for samarbeid. Vi har samlet noen gode eksempler under.

App skal sikre god hjem-skole-kontakt

Hvordan kan skole og foreldre best mulig ha en åpen og effektiv måte å kontakte hverandre på? Det er et spørsmål mange skoler og FAU-er stiller seg. FAU ved Korsvoll skole i Oslo bestemte seg for å gjøre noe med det og laget et prosjekt.

FAU jobbet med saken over tid og hadde tett kontakt med skolens ledelse og foreldre. De undersøkte mulige kanaler, og hva som ble gjort på andre skoler.

Les hele saken her

Samarbeid mot mobbing:

Vi deler to gode eksempler på foreldrenes betydning i kampen mot mobbing på skolen.

Digitalt foreldrenettverk i Søgne

Foreldrenettverk i Bergen

Plakatkampanje i Bærum

Nettvett:

På Fagereng skole i Tromsø og Hovedgården ungdomsskole i Asker tok elevene foreldrene i skole når det gjelder oppførsel på nett. De holdt foredrag på foreldremøter om plattformer de unge bruker i dag og om nettvett som alle kan lære noe av.

Nettvett-kvelden i Tromsø

Elevene lærte foreldre om nye plattformer i Asker

Vi anbefaler alle å sjekke ut sidene til Du Bestemmer, som er et fint opplegg om digital dømmekraft tilpasset alle alderstrinn fra 9 år. Nyttig og artig å bruke også hjemme!

Senter for IKT i utdanningen har laget et verktøy for øving av digital dømmekraft i undervisningen. Siden er inndelt på klassenivå med konkrete mål i henhold til læreplanen. Mye nyttig info også for foreldre for å kunne diskutere kildekritikk og nettvett med barna hjemme.

Oslo-standard for hjem-skolesamarbeid

Høsten 2014 innførte alle Osloskolene en felles standard for hvordan samarbeidet mellom hjem og skole skal være.

Oslo-standarden har tatt utgangspunkt i prosessen ved Østensjø skole som resulterte i et sju siders dokument som avklarer forventningene mellom hjem og skole på en god måte.

Les om Østensjø skoles arbeide her.

Les om Oslo-standarden her og last ned dokumentet fra artikkelen.

Foreldreskolen:

Storhamar skole på Hamar har fire kurskvelder for foreldre samtidig som barnet begynner på skolen. En unik måte å bli kjent med skolens ansatte, rutiner og ikke minst andre foreldre på helt fra starten.

Se filmen fra Storhamar her.

Gode nettsteder om hjem-skole-samarbeid:

Foreldrenes viktige rolle i skolehverdagen bør også være godt synlig på skolen nettsider. Vi synes disse to eksemplene fra Rogaland er spesielt gode:

Kampen skole i Rogaland

Engelsvoll skule i Rogaland

Legg spesielt merke til årshjulet for hjem-skole-samarbeidet som er lagt ut i høyremargen på Engelsvoll.

Mat i skolen:

På Alvøen skole i Bergen har foreldre og skolen samarbeidet om en svært vellykket hyggekveld for elever, foreldre og ansatte. God mat og quiz var noen av ingrediensene.

Les mer om Alvøen skole her.

Samarbeid om årshjul og temaer:

I Nittedal skulle en gruppe på ni personer fra skoleledelse og -etat, elever og foreldre se nærmere på opplæring av råd og utvalg på skolene. I tillegg skulle gruppa lage et årshjul for rådene/utvalgene og vurdere felles metodikk på foreldremøter og felles temaer for foreldremøter – på klassenivå/trinn og felles for skolen.

Resultatet ble denne flotte brukerveiledningen.

Matteopplæring:

FUGs hefte "Foreldre teller! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken?" inneholder gode råd til foreldre om hvordan de kan bistå sitt barn i matteundervisningen.

Heftet "Foreldre teller" kan lastes ned her.

Mattespillet DagonBox er en god ressurs for å lære elever algebra på en morsom måte - beregnet primært på ungdomsskoleelever. Det kan kjøpes i ulike varianter. Her en skolebrosjyre med informasjon om Dragonbox.

Medvirkning i Moss

Etter å ha vært på skolebesøk på Verket skole i Moss, ønsker FUG å løfte fram blant annet hvordan skolen legger til rette for elevenes og foreldrenes medbestemmelse.

Skolen presenterer seg selv

Intervju med rektor på Verket skole

FAU på videregående

Det er ikke lovpålagt å ha et formelt foreldresamarbeid i videregående skole. Raufoss videregående er et unntak, og dette er et av få eksempler FUG kjenner til.

FUG-rådgiver Kjersti Falck har holdt foredrag her og ble imponert over systematikken i abeidet:

– De så på foreldrene som en ressurs og hadde fått formalisert et godt samarbeid. De hadde som mål at alle elever skal bestå og de var opptatt av at foreldre og skole må spille på lag for å oppnå dette, sier Falck.

Se FAUs nettside på Raufoss videregående skole, der vedtektene, årshjul og møteplan for FAU er lagt ut.

Se andre videregående skoler som har godt foreldresamarbeid her.

Strikkhopping, gutt

Bedre trivsel og resultater

På Blomdalen ungdomsskole i Mandal bryr engasjerte foreldre seg om skoleresultater og trivsel. De driver et velorganisert prosjekt i samarbeid med elever og lærere, og ser tydelig resultater både faglig og sosialt.

Dette er noe av det de lister opp:

  • Bedre klassemiljø / bedre samhold
  • Kulere med gode karakterer
  • Mindre uro i klassen
  • Elevene lærte av hverandre
  • Mange elever forbedret karakterene sine
  • Ingen går alene lenger

Les mer om prosjektet her

Moltemyr skole

Fleksibel ferie

Ferie utenom skolens ferier opptar mange foreldre, elever og lærere. På Moltemyr skole ved Arendal har de funnet en god løsning og praktisert fleksibel ferie siden 2007. 

Det er de ti feriedagene i skolens høst- og vinterferie som kan brukes fleksibelt. Ordningen har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom skolens foreldre og skolens ledelse. Alle parter er svært fornøyde med ordningen.

Skolen har ordinært fastsatt høstferie og vinterferie, men foreldrene kan ved begynnelsen av hvert semester velge å la sitt barn gå på skolen i de ordinære ferieukene for å benytte ferien fleksibelt, det vil si på et annet tidspunkt som passer for familien.

Les mer om prosjektet her