Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler: foreldre og skolen

Det er mange måter og arenaer foreldre kan samarbeide med skolen på til elevenes beste. De vanligste er kanskje foreldremøter, utviklingssamtaler og gjennom rådsorgan som FAU og SU. Men det finnes også andre tiltak som kan egne seg for samarbeid. Vi har samlet noen gode eksempler under.

Samarbeid mot mobbing:

Vi deler to gode eksempler på foreldrenes betydning i kampen mot mobbing på skolen.

Foreldrenettverk i Bergen

Plakatkampanje i Bærum

Nettvett:

På Fagereng skole i Tromsø og Hovedgården ungdomsskole i Asker tok elevene foreldrene i skole når det gjelder oppførsel på nett. De holdt foredrag på foreldremøter om plattformer de unge bruker i dag og om nettvett som alle kan lære noe av.

Nettvett-kvelden på Fagereng skole

Elevene lærte foreldre om nye plattformer på Hovedgården ungdomsskole

Drammen kommune har utviklet et nyttig verktøy som kan benyttes gratis av både foreldre og lærere. Nettsiden www.digitaldommekraft.no ble lansert i februar 2013 med støtte fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Siden er inndelt på klassenivå med konkrete mål og bakgrunnsinfo. Mye nyttig info også for foreldre for å kunne diskutere kildekritikk og nettvett med barna hjemme.

FAU på videregående

Det er ikke lovpålagt med et formelt FAU i videregående skole. Samarbeidet mellom hjem og skole foregår ofte på andre måter. Men noen skoler har valgt å formalisere dette, som Raufoss videregående skole.

- På Raufoss hadde skoleledelsen virkelig forstått hvor viktig det er å få foreldrene med på laget for å få elevene til å fullføre skolen, sier Kjersti Falck i FUG-sekretariatet. Hun holdt foredrag om FUG og verdien av et godt hjem-skole-samarbeid på videregående i desember 2013.

Her møtte hun rektor Kjersti Nørstebø og hennes ledergruppe, samt FAU og en elevrådsrepresentant. Foreldre og skolen var for lengst i gang med et godt og formalisert samarbeid. Dette er et av få eksempler på FAU-arbeid i videregående som FUG kjenner til.

Se FAUs nettside på Raufoss videregående skole, der vedtektene, årshjul og møteplan for FAU er lagt ut.

-  Jeg ble imponert over hvordan de så på foreldrene som en ressurs og hadde fått formalisert et godt samarbeid. De hadde som mål at alle elever skal bestå og de var opptatt av at foreldre og skole må spille på lag for å oppnå dette, sier Falck.

Se andre videregående skoler som har godt foreldresamarbeid her.

Foreldreskolen:

Storhamar skole på Hamar har fire kurskvelder for foreldre samtidig som barnet begynner på skolen. En unik måte å bli kjent med skolens ansatte, rutiner og ikke minst andre foreldre på helt fra starten. 

Se filmen fra Storhamar her

Gode nettsteder om hjem-skole-samarbeid:

Foreldrenes viktige rolle i skolehverdagen bør også være godt synlig på skolen nettsider. Vi synes disse to eksemplene fra Rogaland er spesielt gode:

Kampen skole i Rogaland

Engelsvoll skule i Rogaland

Legg spesielt merke til årshjulet for hjem-skole-samarbeidet som er lagt ut i høyremargen på Engelsvoll.

Mat i skolen:

På Alvøen skole i Bergen har foreldre og skolen samarbeidet om en svært vellykket hyggekveld for elever, foreldre og ansatte. God mat og quiz var noen av ingrediensene

Les mer om Alvøen skole her.

Samarbeid om årshjul og temaer:

I Nittedal skulle en gruppe på ni personer fra skoleledelse og -etat, elever og foreldre se nærmere på opplæring av råd og utvalg på skolene. I tillegg skulle gruppa lage et årshjul for rådene/utvalgene og vurdere felles metodikk på foreldremøter og felles temaer for foreldremøter – på klassenivå/trinn og felles for skolen.

Resultatet ble denne flotte brukerveiledningen.

Matteopplæring:

FUGs hefte "Foreldre teller! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken?" inneholder gode råd til foreldre om hvordan de kan bistå sitt barn i matteundervisningen.

Heftet "Foreldre teller" kan lastes ned her

Mattespillet DagonBox er en god ressurs for å lære elever algebra på en morsom måte - beregnet primært på ungdomsskoleelever. Det kan kjøpes i ulike varianter. Her en skolebrosjyre med informasjon om Dragonbox.

Verket skole i Moss

Etter å ha vært på skolebesøk på Verket skole i Moss, ønsker FUG å løfte fram blant annet hvordan skolen legger til rette for elevenes og foreldrenes medbestemmelse.

Skolen presenterer seg selv

Intervju med rektor på Verket skole