Elisabeth Staksrud

Det er tredje gang prisen deles ut av Medietilsynet Trygg Bruk. FUGs Christian Hellevang sitter i Trygg Bruks fagråd som også er juryen for prisen.

Det var 25 kandidater til årets pris. Den skal gå til en person eller organisasjon som har jobbet for å skape en trygg og god digital hverdag for barn og unge i Norge. Prisen er på 25.000 som skal bruke til videre arbeid på feltet.

Pioner og pådriver

- Elisabeth Staksrud har vært en pioner og en pådriver i dette viktige arbeidet. I over 10 år har hun vært en sterk fagperson på et felt der sterke følelser og mediepanikk ofte tar overhånd, sa direktør i Medietilsynet Tom Thoresen blant annet da hun fikk prisen.

I juryens begrunnelse står det videre:

- Hun taler barnas sak og er verken redd for å utfordre fagmiljø eller dominerende holdninger. Staksrud formidler barnas sak på måter som også når fram til viktige aktører som skole og foreldre.

- Hun har utgitt relevant forsking og populærvitenskapelig litteratur som har bidratt til å styrke barns rettigheter på nett. Staksrud har gjennom sitt arbeid vært med på å løfte frem en forståelse av barn som aktive, utforskende mediebrukere - ikke passive ofre. Dette har bidratt til et større søkelys på barns egen rolle og ansvar som digitale brukere og borgere.

- Hennes arbeid har vært viktig for å trygge barns mediebruk både i Norge og i EU. Staksrud har i tillegg vært en pådriver for å etablere en felles arena for de offentlige aktørene og IKT-bransjen som plattform. Dette har vært nødvendig for å skape en felles innsats for å trygge norske barn på nett og bidra til trygg bruk.

Chr Hellevang Trygg Bruk 2014

Bok om digital mobbing

En overrasket Elisabeth Staksrud takket for prisen.

– Jeg vil gjerne dele æren med gode kollegaer og forskere i EU. Det er en ære å motta denne prisen, sa en tydelig glad Staksrud.

Staksrud er ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har forsket med EU-midler på prosjekter om barns digitale adferd. I fjor kom hun ut med boka ”Digital mobbing blant barn og unge” på Kommuneforlaget.

- FUG er opptatt av at både skolen og vi foreldre må forholde oss til en stadig mer digital hverdag for barna våre. Det gir mange muligheter og utfordringer. Vi voksne må gå foran som gode forbilder både på nett og ellers for å skape holdninger som kan forebygge og hindre mobbing, sier Christian Hellevang.

Årets prisutdeling skjedde i Røde Kors` lokaler i anledning Kors på Halsens 30årsdag.

Tidligere prisvinnere er rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg og spillforsker og førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, Faltin Karlsen.