Strengen Gundersen tar over ledervervet etter Christopher Beckham som slutter på grunn av sin nye jobb som 2. nestleder i Handel og Kontor Norge. Hun tiltrer 15. oktober og er oppnevnt ut utvalgsperioden 2015.

- Dette ser jeg på med stor ærefrykt og spenning! Hjem-skole-samarbeid er noe jeg brenner for, og jeg er glad for at jeg skal få fortsette å jobbe med dyktige folk i utvalget som jeg kjenner fra før, sier hun. 
 
Elisabeth Strengen Gundersen jobber til daglig i 40 % stilling som sekretær for Senterkvinnene. Hun er mor til 4 og fostermor for til sammen 4 barn og ungdommer.

- Mitt engasjement i skolen har kommet ganske av seg selv med såpass mange barn å følge opp. Jeg har vært klassekontakt for nesten alle sammen, FAU-medlem og politikerrepresentant i Samarbeidsutvalget (SU), sier Strengen Gundersen.

Utenom sitt skoleengasjement har den nye FUG-lederen i en årrekke vært tillitsvalgt, dirigent og instruktør i korpsbevegelsen.

- Min hjertesak er at skolen skal være en del av samfunnet rundt seg og at samfunnet rundt skolen også skal være en viktig del av skolehverdagen. Jeg er opptatt av en praktisk skole som benytter mange ulike undervisningsformer og sikrer tilrettelagt undervisning for alle elever, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, interesse eller kulturell bakgrunn. Å behandle barn likt innebærer å behandle dem ulikt - det kalles individuell tilpasning, sier hun.

- Foreldre og foresatte er helt sentrale for barnas skolehverdag. Når foresatte og ansatte i skolen samarbeider og trekker i samme retning, utfyller de hverandre, slutter Strengen Gundersen.

- Jeg har hatt en fantastisk reise som FUG-leder og ønsker Elisabeth lykke til i dette viktige vervet. Hun kommer til å bli en veldig tydelig og inkluderende FUG-leder. Jeg tror at foreldre i Norge kommer til å oppleve henne som en god støttespiller, sier avtroppende leder Christopher Beckham.