Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Svar:

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.

Det skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmene, og skolen skal sørge for gode alternativer til de som melder fritak.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt et brev til alle kommuner og fylkeskommuner om gudstjeneste i skoletiden.