Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Jeg er FAU-leder, og på vår skole er det blitt en heftig diskusjon om skolegudstjeneste til jul. Noen mener dette er en viktig del av vår kulturtradisjon, og at alle elevene har godt av å være med i kirken. Andre mener dette er krenkende for de som ikke er kristne. Men spørsmålet er om det er lov?

Svar:

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Men det er ikke obligatorisk å delta, og det er ikke en del av KRLE-faget.

I sin anbefaling skriver Utdanningsdirektoratet 13. november 2015 at elevene må melde seg aktivt på skolegudstjenester på lik linje med alternative tilbud. De anbefaler at skolene organiserer en samtidig påmelding til disse. 

Direktoratet presiserer også at fritak omfatter øvring til gudstjeneste. I Opplæringsloven § 2-3a om fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa, er følgende setning viktig: 

"Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.​"