Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Jeg er FAU-leder, og på vår skole er det blitt en heftig diskusjon om skolegudstjeneste til jul. Noen mener dette er en viktig del av vår kulturtradisjon, og at alle elevene har godt av å være med i kirken. Andre mener dette er krenkende for de som ikke er kristne. Men spørsmålet er om det er lov?

Svar:

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Det er ikke en del av RLE-faget.

Det skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmene, og skolen skal sørge for gode alternativer til de som melder fritak.

Utdanningsdirektoratet har sendt et brev til alle kommuner og fylkeskommuner om gudstjeneste i skoletiden.