Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.

Det skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmene, og skolen skal sørge for gode alternativer til de som melder fritak. Utdanningsdirektoratet (Udir) har sendt et brev til alle kommuner og fylkeskommuner om dette. 

Brevet fra Utdanningsdirektoratet ligger til høyre.