På siden vår finner du både hefter, lysark, og filmer som gir deg kunnskap og mange tips og ideer til hva du kan gjøre, hvem du kan samarbeide med og hvordan du kan jobbe.

- Det er viktig at nye tillitsvalgte foreldre får god informasjon om hva vervet innebærer og at forventningene mellom hjem og skole avklares. Da ligger det til rette for et godt og konstruktivt samarbeid, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna.

Nyttig materiell

Det er rektor som bør ta ansvar for at nyvalgte foreldrekontakter og FAU-medlemmer får opplæring, eventuelt i samarbeid med FAU eller det kommunale foreldreutvalget der det finnes.

FUG anbefaler at du kikker på noe av dette materialet hvis du er valgt som foreldrekontakt eller FAU-medlem: 

Heftet ”ABC for foreldrekontakter

Heftet ”Medlem av FAU” 

Lysark ”Skolering av foreldrekontakter”

Lysark ”Skolering av FAU-medlemmer”

Filmer om Hjem-skole-samarbeid (se spesielt Tillitsvalgte foreldre og Foreldremøter)

Vi ønsker deg lykke til!