Svar:

Offentlighetslovens hovedregel er at enhver har rett til innsyn i dokumenter, lister osv i forvaltningen som ikke er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også skolen. Opplysninger om hvem som har foreldreansvar for et barn, er som hovedregel ikke taushetsbelagt. Vanlige kontaktopplysninger er heller ikke taushetsbelagt. Etter vår vurdering kan skolen dele ut slike opplysninger. Unntaket er de tilfellene hvor opplysningene direkte eller indirekte røper taushetsbelagt informasjon. For eksempel skal ikke opplysninger som viser at foreldrene/ barnet bor i institusjon gis ut.  

Les mer om Personvern i grunnskolen

Les om personvern i videregående skole 

Datatilsynet har anbefalt at klasselister, kontaktinfo til foreldre etc ikke legges ut på nett. Les mer

Dermed kan skolen dele ut slike lister til foreldrene i klassen. Forutsetningen er igjen at de ikke røper taushetsbelagt informasjon.

Det kan likevel være en god idé å informere foreldrene på forhånd og blir gitt anledning til å reservere seg.