Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Evalueringsskjema: Foredrag som FUG har holdt

Vi setter stor pris på at du som har deltatt på foredrag holdt av oss, tar deg tid til å svare på disse spørsmålene.

Hvor fornøyd var du med foredraget, på en skala hvor 1 er ikke fornøyd og 6 er veldig fornøyd?*

Hvem er du?*
Her kan du skrive en kommentar til oss.