Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldrekonflikter kan skade barn

Forskning viser at foreldrekonflikter har negative konsekvenser for barna, både i familien og etter et samlivsbrudd. Bufdir og Folkehelseinstituttet har laget en veileder som kan gi hjelp til foreldre som strever.

For barn som går på skolen kan familiekonflikter kanskje særlig vise seg i dårligere psykisk helse og svake skoleprestasjoner. Men også i rusproblemer og vanskelige  relasjoner til andre.

I rapporten "Intervensjon for å dempe foreldrekonflikter - en kunnskapsoversikt" finnes en del råd for foreldre.

En annen rapport om konflikter, samlivsbrudd og megling fra Bufdir, kan også være nyttig.