For barn som går på skolen kan familiekonflikter kanskje særlig vise seg i dårligere psykisk helse og svake skoleprestasjoner. Men også i rusproblemer og vanskelige  relasjoner til andre.

I rapporten "Intervensjon for å dempe foreldrekonflikter - en kunnskapsoversikt" finnes en del råd for foreldre.

En annen rapport om konflikter, samlivsbrudd og megling fra Bufdir, kan også være nyttig.