Smilende foreldre FUG

Det er første gang de to foreldreutvalgene arrangerer en felles konferanse, og tittelen vil vi gjøre kjent etter hvert.

Vi har fått med oss inspirerende innledere, og det blir workshop og parallelle sesjoner for barnehage og skole.

Tillitsvalgte foreldre fra hele landet er velkomne, vi dekker reise og opphold for rundt 200 deltakere.

Følg med på hjemmesidene våre! Mer informasjon, program og påmeldingsskjema legges ut rundt skolestart.

Vi gleder oss til en inspirerende samling i oktober!