I opplæringsloven § 2-8 og i § 3-12 står det om elever med annet morsmål enn norsk og retten til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Skolen må legge til rette for å få et godt samarbeid med de tospråklige foreldrene. Her vil vi presentere noen metoder som letter den første kommunikasjonen.

  • Brev på morsmålet: Enkelte foreldre forstår ikke norsk. Da må innkallingsbrevet skrives på morsmålet deres.
  • Korte og lettfattelige brev: Hvis det ikke er mulig å skaffe tolk, fungerer også brev på norsk.
  • Telefonsamtaler med informasjon kan erstatte et brev, da kan begge parter forsikre seg om at budskapet er mottatt.

I 2008 avsluttet FUG prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen". Prosjektet resulterte i en sluttrapport som gir forslag til mange tiltak, og boka "Broer mellom hjem og skole" som har mange gode eksempler.

Foreldre fra skoler i prosjektet dannet et nettverk, og det er siden blitt en selvstendig organisasjon: MIR: Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk.

Se nyttige lenker til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), og til Tema morsmål – et nettsted for morsmålslærere, elever, foreldre og andre. Her finner du blant annet omtalen av boka "Snakk med oss", som kom ut i mars 2013. Den omhandler samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv.

Se også FUGs side: Materiell på ulike språk.