Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan kan flerspråklige foreldre involveres i hjem-skole-samarbeidet?

Her vil du finne tiltak som prosjektskoler og Minoritetsspråklig ressursnettverk har satt i gang. Tiltakene kan og bør justeres i forhold til den skolen dine barn eller elever går på.

I opplæringsloven § 2-8 og i § 3-12 står det om elever med annet morsmål enn norsk og retten til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Skolen må legge til rette for å få et godt samarbeid med de tospråklige foreldrene. Forberedelser er viktig. I oppstarten av en prosess kreves det en ekstra innsats å få foreldrene på banen. Foreldre som ikke er vant til å komme på møter, prioriterer ofte ikke å komme på skolen. Men når foreldrene blir mer vant til rutinen, er de lettere tilgjengelige, og det holder gjerne å sende med en lapp i ranselen. Her vil vi presentere noen metoder som letter den første kommunikasjonen.

  • Brev på morsmål: Enkelte foreldre forstår ikke norsk. Da er det en fordel med innkallingsbrev på morsmålet deres. Det er ofte greit å skrive på at det er viktig at de møter opp.
  • Korte og lettfattelige brev: Hvis det ikke er mulig å skaffe tolk, fungerer også brev på norsk. Men skriv "i store overskrifter" – gjerne med tegninger.
  • Telefonsamtaler med informasjon og påminning: Enkelte barn leverer ikke lapper til foreldrene. Da er det best å ringe. Mange har også en tendens til å glemme, så en kan ringe opp igjen den dagen møtet skal holdes, eller dagen før.
  • Barna kan få i oppgave å minne foreldrene om møtet.

I 2008 avsluttet FUG prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen". Prosjektet resulterte i en sluttrapport som gir forslag til mange tiltak, og boka "Broer mellom hjem og skole" som har mange gode eksempler.

Foreldre fra skoler i prosjektet dannet et nettverk, og det er siden blitt en selvstendig organisasjon: MIR: Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk.

Se nyttige lenker til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), og til Tema morsmål – et nettsted for morsmålslærere, elever, foreldre og andre. Her finner du blant annet omtalen av boka "Snakk med oss", som kom ut i mars 2013. Den omhandler samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv.

Se også FUGs side: Materiell på ulike språk.