Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldrekontakt - foreldre på gruppe/klassenivå

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

  • Oppretteholde god kontakt med alle elever og foreldrene i gruppen og ivareta deres interesser
  • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
  • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om
  • Vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen.
  • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.