- Det er min erfaring som mor og FUG-leder at de unge setter pris på tydelige grenser i forhold til alkohol. Da går det alltid an å skylde på de ”teite voksne” når de opplever drikkepress på fest, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Hun og FUG støtter Helsedirektoratets syn om at skolen er en viktig arena for å sette grenser. Foreldrene og skolen kan påvirke elevenes alkoholbruk ved at de har en felles holdning når det gjelder unge og alkohol.

I disse dager mottar alle ungdomsskoler i landet en FAU-forsendelse fra FUG, der Helsedirektoratets materiell om "Sette grenser" er vedlagt. Materielle skal gjøre det enkelt for både lærere og foreldre å arrangere møter om temaet. 

− Vi oppfordrer alle ungdomsskoler til å holde foreldremøter med alkohol som tema. Her kan de få mulighet til å dele erfaringer og diskutere grensesetting med andre foresatte og skolen, sier Brenna.
 

FUG-leder Loveleen Brenna (midten) besøkte Majorstua skole sammen med bl.a. divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Helsedirektoratet (Foto: Bård Ek)
FUG-leder Loveleen Brenna (midten) besøkte Majorstua skole sammen med bl.a. divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Helsedirektoratet (Foto: Bård Ek)

Drikker mindre

Tall fra Helsedirektoratets ungdomsundersøkelser i 2006 og 2010 viser at ungdom mellom 15 og 17 år drikker langt mindre og sjeldnere enn i 2006.

I 2006 var 56 prosent av de unge helt eller delvis enige i påstanden om at foreldre ikke bør sende med barna sine alkohol på fest før de blir 18 år. I 2010 har tallet steget til 66 prosent.

Og mens 51 prosent av de unge i 2006 var helt eller delvis enige i påstanden om at foreldre ikke bør gi barna sine alkohol hjemme før de fyller 18 år, hadde dette tallet steget til 63 prosent i 2010.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, tror tydelig grensesetting fra foreldrene er en av årsakene til endringene.
 

8. klassinger ved Majorstua skole presenterer sin elevoppgave om alkohol og grenser
8. klassinger ved Majorstua skole presenterer sin elevoppgave om alkohol og grenser

Rollemodeller

Helsedirektoratets kampanje ”Sette grenser” har pågått siden 2004/2005. FUG var samarbeidspart også ved oppstarten. Sammen relanserer de nå kampanjen. I februar besøkte de sammen Majorstua skole i Oslo der foreldre på 8. trinn var samlet for å se elevpresentasjoner om alkohol.

Målet med alkoholkampanjen er å utsette debutalderen for alkohol og redusere alkoholforbruket hos ungdom under 18 år. Dette kan skje ved å gjøre foreldre mer bevisste på den betydningen de har som rollemodeller og grensesettere.

Hele 85 prosent av de unge, både i 2006 og i 2010, er helt eller delvis enige i påstanden om at ”jeg synes det er bra at foreldrene mine setter grenser”. 

Helsedirektoratets 5 gode råd til foreldre:

• Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år

• Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser

• Tenk igjennom dine egne grenser når det gjelder alkohol

• Vis at du bryr deg

• Sett tydelige grenser

Finn mer om kampanjen ”Sette grenser” og materiellet som skal til for å holde egne foreldremøter på www.settegrenser.no