På en pressekonferanse tirsdag 7. august orienterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen om regjeringens prioriteringer for skoleåret 2012/13, med særlig vekt på tiltak for å hindre frafallet. Innføringen av nye valgfag på ungdomstrinnet og satsningen NY GIV er to av tiltakene.

- Både skolen, foreldrene, elevene og skolemyndighetene må samarbeide om tiltak for å forhindre frafall, sier FUG-lederen.

Medieproduksjon

Variasjon og praksis

- FUG er positive til en mer praktisk rettet ungdomsskole i alle fag, inkludert de nye valgfagene. Men fagene må følges opp med ressurser i form av lærekrefter og hjelpemidler. Og den nye valgfagpraksisen må ikke gå ut over ressurser som settes av til basisfagene, sier Beckham.

- Etablering av valgfag alene vil ikke kunne løse problemene med motivasjon og læring. Fortsatt fokus på elevenes individuelle behov og tilrettelagt undervisning i de øvrige fagene, må også vektlegges, sier han.

Foreldre må med

Han mener foreldre må trekkes enda mer med i kampen for å hindre frafallet.

– Det må være god dialog mellom skolen, foreldrene og elevene selv i dette arbeidet. Foreldre og lærere må sammen forsøke å sette inn ressurser og motivere elevene som sliter i fag. Dette blir et viktig ”trekantsamarbeid”, understreker Beckham.

Ufaglærte

Årsakene til frafall er mange. Foruten ”kunnskapshull” fra grunnskolen, kan det også skyldes mangelfull eller dårlig rådgivning som fører til at eleven velger feil retning på videregående.

FUG er også bekymret for den store lærermangelen og bruken av ufaglærte vikarer i skolen på alle trinn. – Lærernes kompetanse, både faglig og pedagogisk, og deres evne til å framstå som tydelige klasseledere med autoritet, er en forutsetning for god læring, sier Beckham.

I et brev til alle de politiske partiene tar FUG opp at tiltakene for å få flere til å søke lærerutdanningen må intensiveres, og at kompetanse i hjem-skole-samarbeid må styrkes i utdanningen.

Leksehjelp

I FUGs lekseundersøkelse i mai, svarte hele 36 % av foreldrene at de føler de kommer til kort som leksehjelpere for sine barn. FUG gikk inn for fortsatt hjemmelekser, men ønsker at leksehjelp blir innført gradvis på ungdomstrinnet, med en start på 10. trinn.

- Etter hvert ønsker FUG at tilbudet skal gjelde hele ungdomstrinnet og at leksehjelpen gis av faglig kvalifisert personell. Dette kan også bidra til å hindre frafallet i videregående, slutter Beckham.

Les KDs pressmelding om nytt skoleår her. PDF document ODT document

Se nyttige fakta om skoleåret 2012/13 her.

Se FUGs høringssvar om valgfagene her.