Det ble også gitt et eksempel fra Drammen kommune som har lyktes spesielt godt med sin skoleutvikling, ikke minst på grunn av et tett og godt samarbeide med det kommunale foreldreutvalget.

- Vi opplevde et stort engasjement rundt mange viktige temaer på årets konferanse. Nok en gang fikk vi gode innspill og dikusjoner i gruppene. Alle foredragsholderne holdt et svært høyt nivå og greide å engasjere forsamlingen. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at dette ble en vellykket konferanse, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna.

Tankevekkende temaer på Foreldrekonferansen 2010Les mer fra konferansen i presentasjonene under: 

Lisbet Rugtvedts åpningstale

Elevenes læringsmiljø ved Kjersti Botnan Larsen

Skoleutvikling ved Tore Isaksen

Elevorganisasjonen ved Anna Holm Heide


Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

Sammendrag av gruppearbeidene PDF document ODT document


Håvard Tjora på Foreldrekonferansen 2010

 

 

 

 


Kjersti Botnan Larsen Foreldrekonferansen 2010
 

 

 

 Applaus på Foreldrekonferansen 2010


 


 

 


Fullsatt sal på Foreldrekonferansen 2010


 

 

Loveleen Rihel Brenna på Foreldrekonferansen 2010
 

 

 

Ivrige foreldre på konferansen 2010

 

Lydhør forsamling Foreldrekonferansen 2010Christopher Beckham Foreldrekonferansen 2010