Tema for årets konferanse er ”Det gode samarbeidet” og vi har invitert mange spennende innledere. Stedet blir Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen

Et godt læringsmiljø, viktigheten av å bli sett som elev og menneske og skoleeiers rolle er temaer som vil prege både foredrag og workshops.

Viktige temaer

Av foredragsholderne nevner vi:

Mattias Øhra, lektor ved Høgskolen i Vestfold og en svært populær foredragsholder. Han skal snakke om barn, identitet, roller og dannelse.

Tove Flack er universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger - et av Norges ledende fagmiljøer i forhold til mobbing. Hun har forsket på den skjulte mobbingen.

Geir Marring som startet og driver Oslo Hundeskole sier:  - Jeg var en idiot på skolen, fikk ikke til stort, og falt raskt utenfor. Jeg var det lærerne kalte en taper. Han snakker om mestring og det å bli sett av læreren. Her blir det garantert både humor og alvor.

Inger Bergkastet er allmennlærer og spesialpedagog med over tjue års erfaring som kontaktlærer og sosiallærer. Hun er leder for Læringsmiljøteamet i Oslo og vil fokusere på hvordan hjem og skole sammen kan arbeide for et godt læringsmiljø.

Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet snakker om barns rettigheter i skolen og Jan Sivert Jøsendal fra KS holder foredrag om skoleeiers rolle.

Se programmet her