Som tidligere år arrangeres konferansen på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, og datoene er 29. – 30. oktober. Både forskere, skole- og elevrepresentanter og aktører fra næringslivet er blant foredragsholderne.

- Vi hadde en flott konferanse i fjor med over 80 engasjerte tillitsvalgte foreldre. Det var stor spørrelyst til alle innlederne og i gruppene. Vi håper på minst like stor oppslutning i år. Spesielt ønsker vi nyvalgte foreldre velkommen! sier FUG-leder Loveleen Brenna.

FUG har arrangert den nasjonale Foreldrekonferansen i en årrekke, og den har blitt en viktig faglig og sosial arena for foreldre med verv og engasjement for hjem-skole-samarbeid.

Riktig rektor?

Blant trekkplastrene i år er siviløkonom, forfatter og fotograf Jon Morten Melhus. Han er i skolesammenheng mest kjent som forfatter av boka ”Riktig rektor?”, som fokuserer på god skoleledelse.

I tillegg kommer Terje Ogden, professor og forskningsdirektør ved Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo. Han vil holde foredrag om elevens læringsmiljø.

Johan H. Andresen, kjent industri- og finansmann, vil snakke om ungt entreprenørskap og hvordan hans selskap jobber med å støtte og finansiere barn og unge til å utvikle sitt potensial.

Lederen av Elevorganisasjonen, Andreas Borud, og elevinspektør Stig Hammersland er også foredragsholdere. I tillegg vil FUG-leder Loveleen Brenna snakke om foreldrerollen.

- Det blir som alltid gruppearbeid med en rekke valgmuligheter på temaer, og et ”Speakers corner” der deltakerne kan holde sine egne korte innlegg om det de brenner for, sier Brenna.

FUG dekker reise og opphold for inntil 80 deltakere.

Se programmet her PDF document ODT document